Toriadau tân: Diwedd cyfnod ymgynghori

  • Cyhoeddwyd
North Wales fire enginesFfynhonnell y llun, NWFR

Mae'r cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ynglŷn â dyfodol y gwasanaeth tân yn y gogledd yn dod i ben ddydd Gwener.

Mae yna rybudd wedi bod y gallai hyd at 288 o ddiffoddwyr golli eu swyddi os nad oes yna gynnydd yn y gyllideb.

Dywed y Gwasanaeth eu bod nhw'n wynebu toriadau o £3.3 miliwn, tua 10% o'u cyllideb dros y pum mlynedd nesaf.

Mae'r Gwasanaeth yn ymgynghori a'r awdurdodau lleol a'r cyhoedd ynglŷn â thri opsiwn cyllid posib.

Yn ogystal â diswyddo diffoddwyr, mae'r Gwasanaeth yn ystyried cau saith orsaf sy'n cael eu staffio gan ddiffodwyr rhan amser, neu leihau nifer y cerbydau tân.

Fe fydd y Gwasanaeth yn cyhoeddi ei gynlluniau terfynol ddiwedd mis Mawrth.