Galw am gyfarfod brys gyda chwmni First Milk

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni cydweithredol yn prynu tua 25% o'r llaeth sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru

Mae dirprwy weinidog Amaeth Cymru Rebecca Evans wedi galw am gyfarfod brys gyda First Milk, un o gwmnïau cydweithredol ffermwyr llaeth mwyaf Prydain, er mwyn trafod y cyhoeddiad eu bod yn oedi wrth wneud taliadau am bythefnos.

Fe wnaeth First Milk, sy'n gyfrifol am brynu tua 25% o'r llaeth sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ysgrifennu at eu haelodau fore Gwener gan ddweud eu bod hefyd yn cynyddu'r lefi y maen nhw'n ei godi ar ffermwyr.

Dywedodd Ms Evans: "Yn amlwg mae hyn yn newyddion siomedig ac yn ergyd i ffermwyr llaeth, sydd eisoes yn wynebu amser caled oherwydd gostyngiad ym mhrisiau llaeth. Rwyf wedi gofyn am gyfarfod gyda First Milk fel mater o frys."

Mae undebau Amaethwyr Cymru a'r NFU wedi disgrifio cyhoeddiad First Milk fel ergyd arall i'r diwydiant amaeth yng Nghymru.

Pryder

Dywedodd llywydd yr Undeb Emyr Jones: "Yn naturiol mae'r undeb yn bryderus fod un o brif gasglwyr llaeth yma yng Nghymru yn wynebu problemau llif arian, ac rydym wedi trafod ein pryderon gyda First Milk yn dilyn y cyhoeddiad. "

Dywedodd First Milk bod 2014 wedi bod yn un hynod o anodd i'r diwydiant, gyda phrisiau llaeth yn gostwng ledled y byd.

"Tra bod ein benthycwyr wedi bod yn gefnogol wrth i ni fynd i'r afael a'r sefyllfa anodd, mae pryder ychwanegol am ansicrwydd cwotâu'r Undeb Ewropeaidd," meddai Sir Jim Palice, cadeirydd First Milk.

"Mae hyn oll yn golygu rhaid i'r Bwrdd weithredu.

"Roedd yn rhaid cymryd y penderfyniad er mwyn ail adeiladau sylfaen busnes y cwmni cyn y gwanwyn.

"Mae'r bwrdd wedi penderfynu y bydd y taliadau oedd wedi eu trefnu ar gyfer 12 Ionawr nawr yn cael eu talu ar 26 Ionawr, gyda thaliadau eraill yn y dyfodol hefyd yn gweld oedi o bythefnos."