Cwest Hebogwr: Marw'n ddamweiniol

  • Cyhoeddwyd
Ceri Griffiths
Disgrifiad o’r llun,
Sefydlodd Mr Griffiths Ganolfan Heboga Cymru ar ôl prynu hen adeilad Sw Caerdydd yn 1980.

Mae cwest wedi dyfarnu mai damwain oedd marwolaeth pennaeth parc bywyd gwyllt, Ceri Griffiths.

Dyfarnwyd na fyddai'r dyn 71 mlwydd-oed wedi gallu osgoi coeden a ddisgynnodd ar ei ben tra'n ei thorri yng Nghanolfan Heboga Cymru yn y Barri ym mis Hydref 2014.

Bu farw Mr Griffiths yn yr ysbyty o anafiadau difrifol i'w ymennydd o ganlyniad i'r ddamwain.

Roedd Mr Griffiths a'i fab Griff yn torri coed i'w defnyddio fel tanwydd i'w losgwr coed.

Deliodd barafeddygon â Mr Griffiths yn y parc cyn iddo gael ei gymryd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ble bu farw bedair awr yn ddiweddarach.

Sefydlodd y cyn-athro Mr Griffiths y ganolfan ar ôl prynu hen adeilad Sw Caerdydd yn 1980 gyda'r bwriad o roi gwersi i bobl ynglŷn â sut i weithio gyda hebogiaid.

Dros y blynyddoedd fe ehangodd ei waith a daeth yn arloeswr mewn bridio'r adar, ac roedd hefyd yn darparu hebogiaid a thylluanod ar gyfer cwmnïau ffilm a theledu.

Roedd yn ddiweddar wedi bod yn gweithio ar brosiect gydag adar yn Dubai yn ogystal.