Achos twyll ewythr i fachgen fu farw

Neil Stokes Image copyright Wales News Service
Image caption Neil Stokes

Mae ewythr i fachgen fu farw yn dilyn gwrthdrawiad gyda bws mini oedd yn cael ei yrru gan athro wedi ymddangos mewn llys wedi ei gyhuddo o dwyll.

Roedd Neil Daniel Stokes, 42, o Borthcawl, yn ewythr i Ashley Talbot, 15. Bu farw'r bachgen yn dilyn y gwrthdrawiad gyda bws mini yn Ysgol Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, ar 10 Rhagfyr, 2014.

Yn Llys Ynadon Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener, fe wynebodd Neil Stokes gyhuddiad o dwyll wrth gasglu arian elusenol ar gyfer teulu Ashley Talbot.

Cafodd Mr Stokes ei arestio ar 17 Rhagfyr ym Mhorthcawl, ac fe gafodd yr achos llys yn ei erbyn ei ohirio tan ddydd Gwener. Cafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth amodol.

Image copyright Llun teulu wedi'i rannu gan Heddlu De Cymru
Image caption Bu farw Ashley Talbot wedi gwrthdrawiad gyda bws mini ym mis Rhagfyr 2014