BBC Cymru Fyw

Coeden yn disgyn ar fws o Ysgol Gyfun Gwynllyw

Published
image copyrighthan ‏@hanh0wells
image captionDisgynnodd y goeden am 15:40
Mae tri disgybl wedi derbyn mân anafiadau ar ôl i goeden ddisgyn ar fws o Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl ddydd Gwener.
Mewn datganiad, dywedodd yr ysgol fod y goeden wedi disgyn ar y bws am 15:40, ond "galwyd y gwasanaethau brys ar unwaith ac mae nifer o blant wedi cael sylw gan barafeddygon fel rhagofal".
Ychwanegodd y datganiad:
"O ganlyniad roedd nifer o fysiau wedi gadael yr ysgol yn hwyr, a rhai disgyblion lleol wedi dal bysiau gwasanaeth.
Mae'r staff cyfan wedi aros, a ni fydd y staff yn gadael nes ein bod yn gwybod bod pob disgybl yn ddiogel."
Yn ôl y Gwasanaeth Tân, cafodd un disgybl ei gludo i'r ysbyty ac fe dderbyniodd dau ddisgybl driniaeth gerllaw safle'r ysgol.
Mae'r disgyblion a gafodd anafiadau bellach wedi eu rhyddhau o ofal meddygon meddai'r ysgol.