Clwb pêl-droed Caerdydd i chwarae mewn glas eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw'r chwaraewyr wedi chwarae mewn crysau glas mewn gemau cartref ers 2012.

Bydd chwaraewyr clwb pêl-droed Caerdydd yn chwarae eu gêm gartref gyntaf mewn crysau glas ers 2012, wedi i berchennog y clwb gytuno i newid lliw'r crys cartref yn ôl o goch i las.

Bydd tîm yr Adar Gleision yn eu crysau glas eto ddydd Sadwrn yn y gêm yn erbyn Fulham.

Cytunodd y perchennog Vincent Tan i newid lliw'r crysau ddydd Gwener, yn dilyn cyfarfod rhwng cefnogwyr a swyddogion y clwb.

Penderfynodd Mr Tan newid y crysau i goch ym Mehefin 2012, er gwaethaf gwrthwynebiad y mwyafrif o gefnogwyr.

Cafodd y crys ei newid i goch bryd hynny er mwyn apelio at y farchnad ryngwladol, ac fe fydd crysau oddi-cartref y clwb yn goch o hyn ymlaen.

Bydd bathodyn y clwb hefyd yn cael ei newid er mwyn rhoi lle mwy canolog i fascot y clwb - yr aderyn glas.

Mewn datganiad dywedodd Vincent Tan bod ei fam wedi chwarae rhan hanfodol yn ei benderfyniad i newid y crys yn ôl i las.

''Mae cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd wedi rhoi amser i mi i bwyso a mesur digwyddiadau'r flwyddyn ddiwethaf,'' meddai.

"Cafodd yr amser yng nghwmni fy nheulu effaith fawr arna i - siaradodd fy mam am bwysigrwydd cydberthyn, undod a hapusrwydd.

''Mae clwb pêl-droed Caerdydd yn bwysig i mi ac rwyf am ei weld yn unedig a hapus.''

Ffynhonnell y llun, ALL SPORT / Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr yn dathlu yn dilyn cyhoeddiad am newid lliw crys y clwb yn ôl i las.

Straeon perthnasol