BBC Cymru Fyw

Gwyntoedd cryfion yn achosi difrod

Published
image copyright@Done_can
image captionMae sawl coeden wedi disgyn dros nos, gan gynnwys hon ym Mharc Fictoria, Caerdydd.
Mae gwyntoedd cryfion yn parhau i achosi difrod ar draws Cymru, gan effeithio ar gyflenwadau trydan.
Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru mae wyth rhybudd i fod yn barod am lifogydd mewn grym ar gyfer ardaloedd yng ngogledd a chanolbarth Cymru.
Mae rhai o wasanaethau Irish Ferries o Gaergybi a Doc Penfro wedi cael eu canslo.
Mae cyfyngiadau mewn grym ar yr M48 dros Bont Hafren a'r A55 dros Bont Britannia.
Mae cwmni Western Power Distribution yn dweud bod y cyflenwad trydan wedi'i adfer i'r rhan fwyaf o gartrefi, wedi i 500 o dai gael eu heffeithio mewn 13 digwyddiad gwahanol ar draws Cymru.
Cafodd diffoddwyr tân eu galw i Stadiwm Dinas Caerdydd i ddelio â chladin rhydd, a hynny cyn gêm tîm y brifddinas yn erbyn Fulham.
Nos Wener roedd tua 2,000 o dai heb drydan yng Nghilwern, ger Y Fenni.
Mae disgwyl i'r gwyntoedd cryfion barhau i effeithio rhai ardaloedd ddydd Sadwrn.