Gwylnos yng Nghaerdydd i goffáu meirwon Ffrainc

Cyhoeddwyd

Cafwyd gwylnos o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd i gofio'r bobl fu farw yn ystod yr ymosodiadau ar swyddfa cylchgrawn Charlie Hebdo ac ar archfarchnad kosher ym Mharis.

Daeth tua 1,000 o bobl i'r digwyddiad, ble y cafwyd munud o dawelwch, gyda chanhwyllau'n cael eu cynnau fel arwydd o undod gyda'r rhai cafodd eu lladd a'u hanafu yn Ffrainc.

Fe fynychodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Stephen Crabb a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yr wylnos.

Cyn y digwyddiad, dywedodd Mr Jones: "Bydd y digwyddiad ym Mae Caerdydd heno yn gyfle i bobl Cymru dalu teyrnged i'r rheiny gollodd eu bywydau yn yr ymosodiadau erchyll ym Mharis.

"Bydd hefyd yn gyfle i ddangos ein bod yn sefyll mewn undod gyda phobl Ffrainc a phawb sy'n credu mewn sicrhau ein gwerthoedd ac egwyddorion democrataidd sy'n cael eu bygwth gan weithredoedd terfysgol o'r fath."

Disgrifiad o’r llun,
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cynnau cannwyll yn ystod yr wylnos.

Charlie Hebdo

Dydd Mercher cafodd 12 o bobl eu lladd gan ddau ddyn arfog.

Cafodd wyth o newyddiadurwyr, ynghyd ag un ymwelydd ac un gofalwr, eu lladd gan y brodyr Cherif a Said Kouachi yn swyddfa cylchgrawn Charlie Hebdo, cyn i ddau blismon gael eu llofruddio ar y stryd tu allan wrth i'r brodyr ffoi.

Cafodd y ddau frawd eu saethu'n farw gan yr heddlu yn dilyn gwarchae mewn warws ym mhentref Dammartin-en-Goele, 22 milltir i'r gogledd o Baris.

Mewn cyfres o ymosodiadau eraill, cafodd plismones ei lladd ddydd Iau, a bu farw pedwar o bobl yn ystod gwarchae mewn archfarchnad kosher ger Porte de Vincennes, yn nwyrain Paris.Cafodd Amedy Coulibaly, oedd yn gyfrifol am y gwarchae yn yr archfarchnad, ei ladd gan yr heddlu wrth iddyn nhw achub 15 o wystlon.

Disgrifiad o’r llun,
Pobl yn codi pensiliau fe arwydd o gefnogaeth i newyddiadurwyr Charlie Hebdo

Cafodd Amedy Coulibaly, oedd yn gyfrifol am y gwarchae yn yr archfarchnad, ei ladd gan yr heddlu wrth iddyn nhw achub 15 o wystlon.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth dros 1,000 i Fae Caerdydd i gofio am y rhai a fu farw ym Mharis

.

Disgrifiad o’r llun,
Torfeydd y tu allan i adeilad y Senedd ychydig cyn 18:00
Disgrifiad o’r llun,
Ysgrifennydd Cymru Stephe Crabb a'i wraig, Beatrice, sydd yn Ffrances