Torri taliadau ACau: "Ddim yn ddigon pell"

Gan Daniel Davies
Gohebydd Gwlediyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dan gynlluniau bwrdd taliadau'r Cynulliad, byddai cyflog sylfaenol AC yn codi o £54,390 i £64,000, wedi'r etholiad yn 2016.

Nid yw'r cynlluniau i dorri taliadau ychwanegol ar gyfer Aelodau Cynulliad yn mynd yn ddigon pell, yn ôl un AC Ceidwadol.

Mae Nick Ramsey, AC Mynwy, wedi awgrymu y gall rhai aelodau blaenllaw, gan gynnwys arweinwyr y gwrth-bleidiau a chadeiryddion pwyllgorau, golli eu taliadau ychwanegol yn gyfan gwbl.

Dywedodd wrth raglen Sunday Politics y BBC y gallai'r arian sy'n cael ei arbed gael ei ddefnyddio i roi "codiad cyflog cymedrol" i aelodau'r meinciau cefn.

Roedd y cynnig i godi cyflog sylfaenol ACau 18% " yn gwbl hurt", meddai.

Dan gynlluniau bwrdd taliadau'r Cynulliad, byddai'r cyflog sylfaenol yn codi o £54,390 i £64,000, wedi'r etholiad yn 2016.

Gall ACau ennill cyflogau mwy drwy wneud dyletswyddau ychwanegol, megis bod yn weinidog yn y llywodraeth, arweinydd un o'r pleidiau, neu gadeirydd un o'r pwyllgorau.

Ond mae'r bwrdd eisiau torri'r taliadau ychwanegol sy'n cael eu rhoi i weinidogion a Llywydd y Cynulliad.

Byddai arweinwyr y gwrth-bleidiau a chadeiryddion yn derbyn codiad cyflog bychan.

Er enghraifft, gallai'r taliad ychwanegol i arweinwyr y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies, gynyddu £580 i £27,000, gan olygu bod cyfanswm ei gyflog yn cynyddu o £80,810 i £91,000.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Nick Ramsey bod angen "codiad cyflog mwy cymedroll" na'r un sydd wedi'i awgrymu gan y bwrdd.

Ond mae Mr Ramsey yn credu nad yw'r rheolau newydd yn mynd yn ddigon pell.

Dywedodd: "Dylid edrych ar beth ddigwyddodd yn yr Alban, ble y gwnaethon nhw benderfynu cael gwared ar lawer o daliadau ychwanegol, gan ddefnyddio'r arian hwnnw i wneud arbedion a rhoi codiad cyflog bychan i aelodau meinciau cefn y Senedd.

"Os ydych chi'n edrych ar beth maen nhw wedi'i wneud, dylai'r bwrdd taliadau ystyried hynny'n bellach."

Dywedodd bod y dulliau o archwilio Llywodraeth Cymru yn y cynulliad wedi bod yn "methu ers amser maith iawn", a bod angen "codiad cyflog mwy cymedrol" na'r un sydd wedi'i awgrymu gan y bwrdd.

Y bwrdd, sydd ddim yn cynnwys unrhyw ACau, fydd yn cael y gair olaf ynglŷn â chyflogau a thaliadau. Bydd ymgynghoriad ynglŷn â'u hawgrymiadau yn dod i ben ddydd Llun.

Mae Sunday Politics Wales yn cael ei ddarlledu ar BBC One Wales am 11.00yb, dydd Sul, 11 Ionawr.