Gwrthod cais i ailagor chwarel yn Nyffryn Nantlle

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrch wedi bod yn erbyn cais cynllunio i ail agor y chwarel

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cais dadleuol i ailagor chwarel yn Nolbebin, Dyffryn Nantlle, yn dilyn argymhelliad i wneud hynny.

Roedd bron 300 o drigolion lleol wedi anfon llythyrau gwrthwynebu ac wedi arwyddo deiseb yn erbyn y cais, ac roedd yna tua 50 o bobl yn protestio'r tu allan i'r cyfarfod ddydd Llun.

Dyma'r eildro i gais tebyg gael ei ystyried. Gwrthododd y cyngor y cais gwreiddiol fis Ionawr y llynedd, yn sgil ymgyrch trigolion, gan gynnwys yr arlunydd Josie Russell.

Roedd y pwyllgor cynllunio wedi dweud y byddai ailagor y chwarel ger Talysarn yn amharu gormod ar y trigolion a'r amgylchedd.

160,000 o dunelli

Bwriad Bryn Hughes o Ffridd, Nantlle, oedd tynnu hyd at 160,000 o dunelli o lechi o'r chwarel dros wyth mlynedd.

Roedd wedi dweud: "Rydym ni fel teulu wedi buddsoddi yn y safle hwn er mwyn arallgyfeirio busnes y fferm er mwyn sicrhau dyfodol ein plant yn eu hardal enedigol a hefyd er mwyn cymryd cam i hybu economi Dyffryn Nantlle.

"Mi fyddai'r caniatâd cynllunio hwn yn sicrhau o leiaf pump o swyddi i bobol leol, mewn ardal sydd wedi ei dynodi yn ardal ddifreintiedig ble mae swyddi yn anodd iawn i'w cael."

Ond dywedodd ymgyrchwyr y byddai'r llwch, y budreddi, y sŵn a'r traffig ychwanegol yn "newid ein cymuned am byth".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol