Bandstand Aber yn barod erbyn yr haf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r bandstand newydd

Mae prosiect bandstand newydd ar bromenâd Aberystwyth yn cael ei wireddu o fewn misoedd wrth i weithwyr baratoi i ddymchwel yr un presennol cyn diwedd y mis.

Y gobaith yw y bydd y cynllun newydd wedi'i orffen erbyn diwedd yr haf.

Cafodd sawl dyluniad ar gyfer y bandstand eu cynnig a'u gwrthod cyn y dewis terfynol.

Roedd y bandstand wedi bod yn rhan ganolog o'r promenâd ers 1935.

Roedd gwahaniaeth barn a diffyg cyllid wedi gorfodi'r cyngor i ail-feddwl dau gynllun ar gyfer un newydd, ac ym mis Mawrth roedd perygl na fuasai modd gwireddu'r cynllun ar ôl i'r cyngor ddweud y byddai'n rhy ddrud.

Ond cafodd y trydydd cynllun ei dderbyn, dyluniad mwy traddodiadol a chost-effeithiol.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr hen fandstand yn cael ei ddymchwel cyn diwedd y mis

Mae nifer o berfformiadau wedi yn y bandstand dros y blynyddoedd diwethaf o fandiau pres i grwpiau o bob math.

Roedd nifer yn synnu y llynedd wrth iddo oroesi'r stormydd tra bod cymaint o ddifrod i weddill y promenâd.

Wyth mis o waith

Wrth i'r cyngor ystyried ei ddymchwel, fe wnaeth dros 2,000 lofnodi deiseb yn galw ar y cyngor i'w gadw - nifer am fod ganddyn nhw atgofion o fynd i gyngherddau a dawnsfeydd yno.

Bydd gwaith y contractwyr yn para am wyth mis a'r nod yw codi'r un newydd erbyn canol mis Awst.

Dim ond yn ystod llanw isel y bydd modd gwneud rhannau o'r gwaith ac weithiau bydd rhaid i'r contractwyr ddechrau'n gynnar iawn neu weithio'n hwyr y nos.