BBC Cymru Fyw

Palas Print yn cau ym Mangor

Published
image copyrightGoogle

Fe fydd cwmni Palas Print yn cau ei siop ym Mangor ddiwedd Ionawr.

Palas Print Pendref yw unig siop lyfrau annibynnol Bangor, ac mae gan y cwmni hefyd gangen yng Nghaernarfon.

Yn ogystal mae'r siop yn gwerthu nwyddau Cymraeg a Chymreig, gan gynnwys crynoddisgiau, DVDs, anrhegion, cardiau ac ati.

Bydd y siop ym Mangor yn cau am y tro ola' ar Ionawr 24.

Yn ôl y perchennog, fe fydd y cwmni'n canolbwyntio ar y gangen yng Nghaernarfon sy'n parhau i fod yn llwyddiannus.

'Holl ymdrechion'

Mewn cylchlythyr gafodd ei ryddhau ddydd Llun fe ddywedodd Palas Print nad oedd y cwmni wedi llwyddo i ddatblygu'r busnes ym Mangor, "er gwaetha'n holl ymdrechion, a chefnogaeth gyson carfan fechan o bobl yn ardal Bangor sy'n gwerthfawrogi'r hyn yr ydym yn ei wneud."

Ychwanegodd y cylchlythyr: "Fe'm gorfodwyd dros y misoedd diwetha i wynebu'r ffaith galed nad yw siop Bangor yn gynaladwy.

"Ac felly, gyda thristwch mawr, ac ymddiheuriaidau i'n cwsmeriaid a'n cefnogwyr selog ym Mangor, rhaid i ni gyhoeddi y bydd siop Bangor yn cau am y tro olaf am 5.30pm ddydd Sadwrn, Ionawr 24ain."

Roedd y llythyr yn pwysleisio llwyddiant y siop yng Nghaernarfon, ac yn nodi bod y cwmni'n "ffyddiog ein bod yn gwneud y penderfyniad cywir yn y tymor hir, er mai anodd a thrist yw cydnabod ein bod wedi methu ym Mangor".