Palas Print yn cau ym Mangor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Fe fydd cwmni Palas Print yn cau ei siop ym Mangor ddiwedd Ionawr.

Palas Print Pendref yw unig siop lyfrau annibynnol Bangor, ac mae gan y cwmni hefyd gangen yng Nghaernarfon.

Yn ogystal mae'r siop yn gwerthu nwyddau Cymraeg a Chymreig, gan gynnwys crynoddisgiau, DVDs, anrhegion, cardiau ac ati.

Bydd y siop ym Mangor yn cau am y tro ola' ar Ionawr 24.

Yn ôl y perchennog, fe fydd y cwmni'n canolbwyntio ar y gangen yng Nghaernarfon sy'n parhau i fod yn llwyddiannus.

'Holl ymdrechion'

Mewn cylchlythyr gafodd ei ryddhau ddydd Llun fe ddywedodd Palas Print nad oedd y cwmni wedi llwyddo i ddatblygu'r busnes ym Mangor, "er gwaetha'n holl ymdrechion, a chefnogaeth gyson carfan fechan o bobl yn ardal Bangor sy'n gwerthfawrogi'r hyn yr ydym yn ei wneud."

Ychwanegodd y cylchlythyr: "Fe'm gorfodwyd dros y misoedd diwetha i wynebu'r ffaith galed nad yw siop Bangor yn gynaladwy.

"Ac felly, gyda thristwch mawr, ac ymddiheuriaidau i'n cwsmeriaid a'n cefnogwyr selog ym Mangor, rhaid i ni gyhoeddi y bydd siop Bangor yn cau am y tro olaf am 5.30pm ddydd Sadwrn, Ionawr 24ain."

Roedd y llythyr yn pwysleisio llwyddiant y siop yng Nghaernarfon, ac yn nodi bod y cwmni'n "ffyddiog ein bod yn gwneud y penderfyniad cywir yn y tymor hir, er mai anodd a thrist yw cydnabod ein bod wedi methu ym Mangor".