Cyfarfod i drafod dychwelyd gwlau i Ysbyty Ffestiniog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Collwyd gwelyau yn Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog bron i ddwy flynedd yn ôl

Mae cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Ysgol y Moelwyn Blaenau Ffestiniog nos Fawrth, i weld oes 'na gefnogaeth yn yr ardal i'r syniad o gynnal referendwm i gael gwelyau unwaith eto ar safle Ysbyty Coffa Ffestiniog.

Collwyd y gwelyau bron i ddwy flynedd yn ôl, ond mae cyngor y dref yn bwriadu darganfod os ydi pobl yr ardal am eu gweld nhw'n dychwelyd fel rhan o unrhyw ddatblygiad newydd ar safle'r ysbyty.

Wedi blynyddoedd o ymgyrchu, collodd Pwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog y dydd ym mis Mawrth 2013, pan aeth y gwelyau o'r ysbyty coffa fel rhan o ad-drefnu'r gwasanaeth iechyd yn y cylch.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwrthod gwneud sylw ar y mater ar hyn o bryd.

'Camgymeriad'

Dywedodd Rory Francis, Cadeirydd Cyngor Tref Ffestiniog fod y galw am welyau yn yr Ysbyty Coffy gymaint ag erioed: "Mae 'na deimlad cryf iawn yn Ffestiniog fod y penderfyniad i gau'r gwlâu yn gamgymeriad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rory Francis yn dweud y bydd cost cynnal pleidlais leol ar y mater yn cyfateb â chost un paced o greision i bob cartref yn 'Stiniog

"Ffestiniog ydi'r drydedd dref fwyaf yng Ngwynedd ac roedd y gwlâu yn cael eu gwerthfawrogi yn fawr.

"Rydw i'n gwerthfawrogi'r ffaith fod y bwrdd iechyd yn bwriadu buddsoddi mewn uned newydd, ond ma 'na deimlad cryf y dylid darparu gwlâu i gleifion fod yn rhan o hynny."

Er mwyn cynnal refferendwm lleol ar y mater, mae'n rhaid i'r pwyllgor dderbyn cefnogaeth o leiaf 150 o bobl yr ardal yn y cyfarfod cyhoeddus nos Fawrth.

Bydd cost cynnal refferendwm o'r fath rhwng £1000 - £3000.

Disgrifiad o’r llun,
Geraint Vaughan Jones

'Tair deiseb'

Un arall fydd yn bresennol yn y cyfarfod nos Fawrth, fydd Geraint Vaughan Jones, cadeirydd pwyllgor amddiffyn yr ysbyty.

Er fod bron i 10 mlynedd wedi mynd ers sefydlu'r pwyllgor mae Mr Jones yn dweud fod y frwydr mor fyw ag erioed, ac mae'n gobeithio y bydd refferendwm yn dangos yn glir beth yw teimladau pobl yr ardal:

"Tyda ni heb droi cefn ar y frwydr, mae Caerdydd a'r Bwrdd Iechyd wedi derbyn tair deiseb gydag enwau rhai miloedd o bobl arnynt yn mynegi eu hanfodlonrwydd.

"Dwi'n fwy ffyddiog heddiw y cawn ni'r maen i'r wal ar y mater yma," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Gan fod y mater hwn yn ymwneud â refferendwm, nid yw'n briodol i'r Bwrdd Iechyd wneud unrhyw sylwadau ar hyn o bryd."