Dyn yn marw mewn popty: Cwmni yn euog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Alun Catterall ddeuddydd cyn y Nadolig yn 2010, wedi'r digwyddiad yn ffatri Pyranha Mouldings yn Runcorn

Mae cwmni gwneud offer chwaraeon dŵr wedi eu cael yn euog o ddynladdiad corfforaethol ar ôl i un o'u gweithwyr farw ar ôl cael ei ddal mewn popty diwydiannol.

Fe ddioddefodd Alan Catterall, 54 oed, losgiadau difrifol ar ôl dod yn gaeth yn y popty yn ffatri Pyranha Mouldings yn Runcorn yn 2010.

Bu farw o sioc.

Clywodd Llys y Goron Lerpwl fod Mr Catterall wedi mynd yn sownd wrth iddo geisio crafu plastig oedd wedi arllwys yn mewn i'r popty.

Ond fe drodd gweithiwr arall y popty ymlaen, heb sylweddoli fod Mr Catterall y tu mewn.

Clywodd y rheithgor bod y drysau yn cloi yn awtomatig pan mae'r popty yn cael ei ddefnyddio, ac felly nid oedd unrhyw ffordd o ddianc.

Er gwaethaf galwadau Mr Catterall am help, doedd neb yn gallu ei glywed oherwydd lefelau'r sŵn yn y ffatri.

Clywodd y llys bod drws dianc wedi cael ei osod yn y popty ers y ddamwain.

Fe ganfu ymchwiliad gan Heddlu Swydd Gaer a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch fod y popty wedi cael ei gynllunio gan Pyranha Mouldings eu hunain.

Roedd cyfarwyddwr y cwmni, Peter Mackereth o Langollen, hefyd yn euog o dorri deddfau iechyd a diogelwch.

Bydd y cwmni yn cael eu dedfrydu'r mis nesaf.