Marwolaeth Yale Howarth: Rheithfarn naratif

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfoedion Yale wedi ei ddisgrifio fel "bachgen hoffus"

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn naratif yn achos bachgen 15 oed a grogodd ei hun ar ôl i ferch ddywed efallai ei bod wedi cael rhyw gydag ef.

Roedd staff Ysgol Dinas Bran yn Llangollen, Sir Ddinbych, wedi siarad gyda Yale Howarth, ar ôl i ferch ddweud nad oedd hi'n siwr os yr oedd hi wedi cael rhyw gyda bachgen mewn parti, cyn ei enwi yn ddiweddarach.

Cafodd Yale Howarth ei ddarganfod yng nghartref y teulu yn y Waun ym mis Ionawr 2013, a bu farw yn yr ysbyty y diwrnod canlynol.

Yn ystod y gwrandawiad, dywedodd Sally Roberts, rheolwr cynorthwyol dysgu yn yr ysgol, fod y ferch wedi dweud wrthi ei bod wedi bod mewn parti ond "nad oedd hi'n gwybod os oedd hi wedi cael rhyw gyda bachgen ai peidio".

Ni wnaeth y ferch enwi unrhyw unigolyn yn wreiddiol, ond yn ddiweddarach fe enwodd hi Yale Howarth, ac fe siaradodd staff yn yr ysgol gyda hi ar 22 Ionawr.

Dywedodd y ferch wrth aelod arall o staff, Wendy Gwilliam, ei bod wedi bod mewn parti ac roedd ''yn feddw ac nad oedd yn cofio dim byd''. Dywedodd y ferch wrthi: "Dwn i ddim os cefais ryw."

Dywedodd Wendy Gwilliam wrth y cwest ei bod yn credu y dylai gofnodi y digwyddiad gan ei bod yn gwybod fod y ferch wedi bod yn feddw.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Yale yn ddisgybl yn Ysgol Dinas Bran yn Llangollen

Wedi trafodaeth gyda chydweithwyr, fe gysylltodd yr ysgol gyda'r gwasanaethau cymdeithasol y diwrnod canlynol. Dywedodd swyddogion y gwasanaethau cymdeithasol y dylid trafod y mater gyda'r tîm diogelu plant.

Dywedodd Ms Gwilliam fod swyddogion y gwasanaethau cymdeithasol wedi eu cynghori i siarad gyda Yale am y mater.

Mewn datganiadau ysgrifenedig, dywedodd rhieni Yale, Mark a Della, nad oedd ganddyn nhw unrhyw syniad o'r hyn a ddigwyddodd yn yr ysgol yn gynharach y diwrnod hwnnw gan fod eu mab wedi dychwelyd o'r ysgol fel arfer cyn mynd i mewn i'r garej oedd yn ei ddefnyddio ar gyfer ymarfer gyda'i fand.

Ceisiodd ei rieni roi cymorth meddygol i'w mab ar ôl dod o hyd iddo'n crogi yn y garej.

Galwodd y cwpwl am gymorth parafeddygon ac fe gludwyd Yale i Ysbyty Maelor Wrecsam, lle bu farw.

Straeon perthnasol