Anafiadau yn dilyn damwain bws yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae pedwar o blant ac un oedolyn yn derbyn triniaeth ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau fws yng Nghaerdydd.

Fe anfonwyd criwiau gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru o Falpas, Trelái a Rhath i leoliad y gwrthdrawiad ar Llanedeyrn Drive yn Llanedern ychydig cyn 16:50 ddydd Llun.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Tân ac Achub: "Rydym wedi cynorthwyo'r gwasanaeth ambiwlans i ryddhau pobl o'r cerbydau."

Aethpwyd ar cleifion i'r ysbyty mewn ambiwlans er mwyn derbyn triniaethau pellach.

Mae'r gwasanaethau brys bellach wedi gadael y fan.