BBC Cymru Fyw

Eira cyntaf 2015 // The first snow of 2015 in Wales

Published
image captionLori halen yn brysur ar yr A44 yng Ngoginan / Gritter lorry at work on the A44 near Goginan
image captionCar wyneb i waered ar y B4560 rhwng Crughywel a Beaufort / Overturned car on the B4560 between Crickhowell and Beaufort
image captionMae'n wael yn Ffair Rhos, Ceredigion / It's looking bleak in Ffair Rhos in Ceredigion
image captionMae cot wlân yn hanfodol yn y tywydd yma! / A woolly coat is essential in this weather!
image captionClirio'r ffyrdd ar fryniau'r Preseli / Clearing the road on the Preseli hills
image captionAm olygfa - Llanbrynmair ar ei orau / What a view! Llanbrynmair at its best
image captionHeol B4329 yn Nhafarn Newydd / The B4329 near New Inn, north Pembrokeshire
image captionTafarn Newydd / New Inn
image captionLlangwyryfon: Mae angen cerbyd pedair olwyn mewn tywydd fel hyn / A four wheeled vehicle is ideal in weather like this
image captionFel golygfa o ffilm Nadoligaidd yn Nhregaron / It's like a scene from a Christmas film in Tregaron
image captionBlaenpennal rhwng Llangwyryfon a Thregaron / Blaenpennal (between Llangwyryfon and Tregaron)
image captionPlu'n cwympo yn Rhydowen, Ceredigon / Snowflakes falling in Rhydowen, Ceredigion
image captionCeffylau'n mwynhau yn yr eira / Horses having fun in the snow
image captionMae'n anodd pori yn Rhydlewis, de Ceredigion / It's hard work grazing in Rhydlewis, Ceredigion
image captionByddwch yn ofalus ar y ffyrdd / Be careful on the roads
image captionEira'n syrthio ym mhlwy Llangower ger y Bala / Snow falls in Llangower near Bala
image captionMae'r defaid 'di cael digon! / The sheep have had enough!
image captionEira mân, eira mawr yn Llambed / It's a winter wonderland in Lampeter!
image captionYr olygfa uwchben y chwareli llechi ym Mlaenau Ffestiniog / The view above the slate mines in Blaenau Ffestiniog
image captionMynyddoedd Cambrian yn eu holl ogoniant / The Cambrian Mountains at their best
image captionDafydd Wyn Morgan: "Un tŷ melyn fel haul yn llwydni di-groeso Tregaron" / Dafydd Wyn Morgan: "A yellow house shines like the sun through Tregaron's unwelcoming greyness"
image captionO dop Pencader, Sir Gâr yn edrych tuag at Dolgran a Hebron / From the top of Pencader, Carmarthenshire looking towards Dolgran & Hebron.
image captionFfostrasol, Ceredigion