Eira cyntaf 2015 // The first snow of 2015 in Wales

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Lori halen yn brysur ar yr A44 yng Ngoginan / Gritter lorry at work on the A44 near Goginan
Disgrifiad o’r llun,
Car wyneb i waered ar y B4560 rhwng Crughywel a Beaufort / Overturned car on the B4560 between Crickhowell and Beaufort
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n wael yn Ffair Rhos, Ceredigion / It's looking bleak in Ffair Rhos in Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Mae cot wlân yn hanfodol yn y tywydd yma! / A woolly coat is essential in this weather!
Disgrifiad o’r llun,
Clirio'r ffyrdd ar fryniau'r Preseli / Clearing the road on the Preseli hills
Disgrifiad o’r llun,
Am olygfa - Llanbrynmair ar ei orau / What a view! Llanbrynmair at its best
Disgrifiad o’r llun,
Heol B4329 yn Nhafarn Newydd / The B4329 near New Inn, north Pembrokeshire
Disgrifiad o’r llun,
Tafarn Newydd / New Inn
Disgrifiad o’r llun,
Llangwyryfon: Mae angen cerbyd pedair olwyn mewn tywydd fel hyn / A four wheeled vehicle is ideal in weather like this
Disgrifiad o’r llun,
Fel golygfa o ffilm Nadoligaidd yn Nhregaron / It's like a scene from a Christmas film in Tregaron
Disgrifiad o’r llun,
Blaenpennal rhwng Llangwyryfon a Thregaron / Blaenpennal (between Llangwyryfon and Tregaron)
Disgrifiad o’r llun,
Plu'n cwympo yn Rhydowen, Ceredigon / Snowflakes falling in Rhydowen, Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Ceffylau'n mwynhau yn yr eira / Horses having fun in the snow
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n anodd pori yn Rhydlewis, de Ceredigion / It's hard work grazing in Rhydlewis, Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Byddwch yn ofalus ar y ffyrdd / Be careful on the roads
Disgrifiad o’r llun,
Eira'n syrthio ym mhlwy Llangower ger y Bala / Snow falls in Llangower near Bala
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r defaid 'di cael digon! / The sheep have had enough!
Disgrifiad o’r llun,
Eira mân, eira mawr yn Llambed / It's a winter wonderland in Lampeter!
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa uwchben y chwareli llechi ym Mlaenau Ffestiniog / The view above the slate mines in Blaenau Ffestiniog
Disgrifiad o’r llun,
Mynyddoedd Cambrian yn eu holl ogoniant / The Cambrian Mountains at their best
Disgrifiad o’r llun,
Dafydd Wyn Morgan: "Un tŷ melyn fel haul yn llwydni di-groeso Tregaron" / Dafydd Wyn Morgan: "A yellow house shines like the sun through Tregaron's unwelcoming greyness"
Disgrifiad o’r llun,
O dop Pencader, Sir Gâr yn edrych tuag at Dolgran a Hebron / From the top of Pencader, Carmarthenshire looking towards Dolgran & Hebron.
Disgrifiad o’r llun,
Ffostrasol, Ceredigion