Casglu tystiolaeth yn erbyn cyn seren roc

Joanne Mjadzelics
Image caption Roedd hi wedi gwadu pedwar cyhuddiad o fod â delweddau anweddus yn ei meddiant, dau gyhuddiad o ddosbarthu ac un cyhuddiad o annog a helpu dosbarthu llun anweddus o blentyn.

Ym mis Rhagfyr 2013 cafodd y cyn seren roc Ian Watkins ddedfryd o 35 mlynedd am gyfres o droseddau rhyw yn erbyn plant ifanc.

Cafodd dwy ddynes, oedd yn famau, eu carcharu am drosedau rhyw yn erbyn plant.

Fe barodd achos Waktins am fis ond doedd ymchwiliadau'r heddlu ddim ar ben.

Mae rheithgor newydd benderfynu fod cyn gariad Watkins, Joanne Mjadzelics, 39 oed o Doncaster, yn ddieuog o feddu ar ddelweddau anweddus o blant.

Derbyniodd rheithgor Llys y Goron Caerdydd ei hamddiffyniad, ei bod ond wedi cyfnewid delweddau anweddus o blant a chynnal trafodaethau ar-lein am gam-drin gyda Watkins mewn ymgais i'w ddal.

Methiannau'r heddlu

Yn ôl yr amddiffyn, roedd hi'n gweithredu fel hyn oherwydd methiannau'r heddlu.

Fe aeth hi i'r awdurdodau, gan gwyno am ymddygiad Watkins am y tro cyntaf yn 2008.

Dywedodd yr amddiffyn iddi barhau i wneud yr honiadau yn 2009, 2010, 2011 a 2012. Cafodd Watkins ei arestio ar 17 Rhagfyr, 2012.

Ond honnodd yr erlyniad mai dim ond ar ôl i Joanne Mjadzelics a Watkins gweryla yr aeth hi i'r heddlu.

Clywodd y llys dystiolaeth cyfweliadau'r diffynnydd gyda'r heddlu am ei pherthynas gyda Watkins, cyn ganwr y Lostprophets.

Image caption Ian Watkins, y cyn ganwr roc

Roedd hi wedi honni ei bod wedi ei hudo i fyd tywyll y canwr roc am ei bod hi'n ofni y byddai'n ei gadael.

Cyfarfu â'r canwr yn 2006 ac o fewn blwyddyn, hi oedd ei gariad a chyfarfodydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd, Llundain a Los Angeles.

Gwyliodd y rheithgor fideo o'r ddau gariad yn 2007 yn y gwely yn trafod cam-drin plant. Roedd Watkins wedi gwneud y fideo.

Dywedodd y diffynnydd iddi geisio rhybuddio'r awdurdodau ynglŷn â Watkins sawl gwaithr
Rhagfyr 2008 Joanne Mjadzelics yn dweud iddi gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol ym Mhontypridd gyda manylion am Watkins a llun anweddus o blentyn. Honnodd fod Watkins wedi cam-drin plentyn wyth oed yn nwyrain Ewrop
5/1/2009 Sgwrs ffôn gyda Heddlu De Cymru yn dweud ei bod yn fodlon gwneud datganiad ond nad oedd ganddi dystiolaeth
28/3/09 Heddlu Gorllewin Swydd Efrog yn ei holi ar ran Heddlu'r De
18/05/09 Heddlu'r De yn ysgrifennu ati'n dweud nad oedden nhw am gymryd camau pellach
25/09/11 Hi'n ysgrifennu llythyr at Gymdeithas Prif Gwnstabliaid Cymru a Lloegr
01/03/12 Joanne Mjadzelics yn ffonio Heddlu De ynglŷn â fideo
04/03/12 Hi'n ymweld â gorsaf heddlu Doncaster. Yn dweud fod delweddau anweddus ar ei chyfrifiadur. Heddwas yn dweud nad oedd am ymchwilio ond y byddai'n gofyn i uned arbennig wneud hynny.
03/05/12 Joanne Mjadzelics yn ymweld â gorsaf heddlu Doncaster gan eu hysbysu am sgwrs ar-lein o natur rywiol amhriodol.
11/05/12 Hi'n ymweld â gorsaf heddlu ac yn sôn am luniau amhriodol o natur hynod rywiol.

Straeon perthnasol