BBC Cymru Fyw

Modurwyr yn cael eu hannog i gymryd gofal

Published
image copyrightother
image captionDamwain ar Fannau Brycheiniog rhwng Crughywel a Beaufort
Mae gyrwyr yn cael eu rhybuddio i gymryd gofal wrth i eira a rhew barhau i achosi problemau mewn rhai ardaloedd yng Nghymru fore Mercher, gyda'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio bod mwy ar y ffordd.
Mae eira wedi disgyn ar dir uchel mewn rhannau o ganolbarth, gogledd a gorllewin Cymru, gan arwain at gau ysgolion a rhai problemau ar y ffyrdd.
Bu'n rhaid cau rhan o'r A44 yn ardal Capel Bangor, ger Aberystwyth, ar ôl i lori lithro allan o reolaeth.
image captionYr A475 yn Alltyrodyn/Rhydowen, Ceredigion
Yn Sir Benfro, fe gafodd 'nifer fawr' o dai eu difrodi yn Hwlffordd gan gorwynt bychan nos Fawrth, yn ôl Gwasanaeth Tân ag Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.
Bu'n rhaid i yrwyr gymryd gofal ar y B4329, rhwng y dref ag Aberteifi am gyfnod yn gynharach yn y dydd.
media captionEira yn ardal Llanuwchllyn
Dydd Mawrth, fe ddywedodd yr arolygydd Mark Armstrong o Heddlu'r Gogledd fod amodau yn anodd ar yr A470 yn ardal Dinas Mawddwy, a bod eira yn creu problemau ar y A494 rhwng y Bala a Chorwen, a'r A4212, rhwng Trawsfynydd a'r Bala.
Dywed Cyngor Sir Gaerfyrddin eu bod wedi bod yn graeanu ffyrdd ledled y sir, a bydd hynny'n parhau fore Mercher.
"Mae yna griwiau wrth gefn 24 awr y dydd. Byddwn yn gwneud bopeth i sicrhau bod traffig yn llifo mor hwylus â phosib," meddai Colin Evans, aelod o fwrdd gweithredol y sir.
Mae gan y sir 18 o loriau graeanu, sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer 18 llwybr.
Dywedodd llefarydd ei bod yn cymryd tair awr ar gyfartaledd i raeanu un llwybr.
Mae rhai ysgolion yn parhau i fod ar gau ddydd Mercher ym Mlaenau Gwent, Merthyr Tydfil a Phowys.
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd ar gyfer eira, cenllysg a rhew i bob awdurdod lleol heblaw am Sir y Fflint.
Gallai rhwng 3cm a 6cm o eira ddisgyn.
Mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud y gallai rhai mannau o fewn ardal y rhybudd melyn osgoi'r eira'n gyfan gwbl, ond mae disgwyl iddi fwrw eira yn drwm mewn mannau eraill.
image captionEira ar y B4329 rhwng Tafarn Newydd aThafarn y Bwlch yng ngogledd Sir Benfro
image captionFfordd yr A470 yn ardal Llanbrynmair
image copyrightAli Chedgy
image captionEira yng ngwarchodfa natur Cors Caron, Ceredigion
image captionBu'n rhaid i rai o ysgolion ardal Tregaron gau oherwydd yr eira

Straeon perthnasol

  • Edrych nôl ar 13 Ionawr