Meddyg plant wedi marw mewn damwain caiac ar Afon Tawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Dr Damian Pryor yn gaiaciwr brwd

Mae Ymgynghorydd Plant yn Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd wedi marw ar ôl mynd i drafferthion mewn caiac ar Afon Tawe ddydd Llun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw toc cyn 12:00 ar ôl adroddiadau fod Dr Damian Pryor mewn trafferthion rhwng Ynyswen ac Abercraf.

Fe gafodd ei achub tua 14:00 a'i gludo i Ysbyty Treforys, ble bu farw'n ddiweddarach.

Roedd Dr Pryor, oedd yn gweithio yn uned gofal dwys yr ysbyty, yn aelod brwd o Glwb Caiacio Caerdydd.

Meddai llefarydd ar ran y clwb: "Bu farw Dr Damian Pryor, oedd yn uchel iawn ei barch, tra roedd o'n gwneud yr hyn roedd o'n ei garu ar Afon Taf, er gwaetha' pob ymdrech gan y gwasanaethau brys a'i gyd gaiacwyr i'w achub.

"Mae ymchwiliad llawn yn cael ei gynnal ac rydym ni'n cydymdeimlo'n llwyr gyda'i deulu a'i ffrindiau. Fe fydd colled fawr ar ei ôl."

Ychwanegodd llefarydd o Heddlu Dyfed Powys: "Daeth adroddiadau fod caiaciwr wedi mynd i drafferthion yn yr afon.

"Cafodd y gwasanaeth tân a'r tîm achub mynydd eu galw i'r safle fel rhan o'r ymgyrch achub.

"Cafodd y dyn ei achub o'r dŵr a'i gludo i Ysbyty Treforys mewn ambiwlans, a bu farw yno'n ddiweddarach."

Roedd Dr Pryor gyda ffrind, aeth hefyd i drafferthion yn yr afon ddydd Llun, ond chafodd o ddim ei anafu.

Mae'r crwner wedi cael gwybod am y farwolaeth.