Ysbyty Blaenau: Cannoedd yn lleisio barn mewn cyfarfod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pobl yn dangos eu cefnogaeth i gynnal refferendwm yn y cyfarfod ym Mlaenau Ffestiniog.

Daeth cannoedd o bobl i gyfarfod cyhoeddus ym Mlaenau Ffestiniog nos Fawrth i leisio eu cefnogaeth i'r syniad o gynnal refferendwm i gael gwelyau unwaith eto ar safle Ysbyty Coffa Ffestiniog.

Collwyd y gwelyau bron i ddwy flynedd yn ôl, ond drwy gynnal y cyfarfod cyhoeddus roedd cyngor y dref yn gobeithio darganfod maint y gefnogaeth yn lleol i ail-leoli gwelyau ar safle'r ysbyty fel rhan o unrhyw ddatblygiad newydd.

Er mwyn cynnal refferendwm lleol, roedd yn rhaid i'r pwyllgor dderbyn cefnogaeth o leiaf 150 o bobl yn y cyfarfod cyhoeddus. Dywed y trefnwyr fod cannoedd o bobl wedi mynychu'r cyfarfod, ac wedi lleisio eu cefnogaeth yn glir i'r syniad o gynnal refferendwm.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwrthod gwneud sylw ar y mater ar hyn o bryd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Collwyd gwelyau yn Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog bron i ddwy flynedd yn ôl

Wedi blynyddoedd o ymgyrchu, collodd Pwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog y dydd ym mis Mawrth 2013, pan aeth y gwelyau o'r ysbyty coffa fel rhan o ad-drefnu'r gwasanaeth iechyd yn y cylch.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Rory Francis, Cadeirydd Cyngor Tref Ffestiniog: ''Mi fyddwn ni'n gweithio'n galed iawn i sicrhau fod cymaint o bobl a phosib yn mynd allan i gefnogi - mae pobl yn teimlo'n gryf iawn ac mae hyn yn gyfle gwych i wneud democratiaeth yn fyw.''

Dywedodd Geraint Vaughan Jones, cadeirydd pwyllgor amddiffyn yr ysbyty: ''Mae'r frwydr yn parhau, mae'r ymgyrch yn parhau ac mae'r gefnogaeth yn amlwg. Mae 'na lygedyn o obaith ac mi fyddwn ni'n gwthio am hwnnw''.

Straeon perthnasol