Pryder am ddyfodol Capel Mawr yn Ninbych

  • Cyhoeddwyd
capel mawr
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr adeilad ei godi dros 200 mlynedd yn ôl.

Mae pryder am ddyfodol un o gapeli amlyca'r Hen Gorff yn y gogledd.

Yn ôl swyddogion Capel Mawr yn Ninbych, mae gwaith adnewyddu'r adeilad yn rhy gostus ar adeg pan mae nifer yr aelodau'n lleihau.

Yn niwedd yr wythdegau roedd gan y capel 455 o aelodau ond erbyn hyn dim ond 106 sy yno.

Mae'r capel 200 oed yn adeilad rhestredig ac mae angen gwaith cynnal a chadw ar frys.

Felly mewn cyfarfod cyhoeddus nos Fawrth mi benderfynwyd sefydlu ymddiriedolaeth elusennol er mwyn sicrhau dyfodol yr adeilad.

'Ar frys'

Dywedodd Gwilym Luke Jones, un o swyddogion Capel Mawr: "Dros y pymtheg mlynedd diwethaf mae 'na dros £100,000 wedi ei wario ar y capel ond mae'r adeilad bellach yn faich ... mae angen gwneud rhywbeth ar frys.

"Mewn pum mlynedd fydd ein haelodau'n methu talu eu ffordd ... ac mi fydd yr adeilad fel 'maen llog' am ein gyddfau."

Mae'r swyddogion yn gobeithio y bydd yr ymddiriedolaeth yn cymryd cyfrifoldeb am gynnal a chadw'r adeilad, a chynnig am grantiau o ffynonellau, gan gynnwys y Loteri Cenedlaethol.

Ar hyn o bryd dyw hi ddim yn bosib i'r capel wneud cais am arian loteri oherwydd rheolau'r Eglwys Bresbyteraidd yn ganolog.