BBC Cymru Fyw

Cymorth i ddisgyblion disgleiriaf Cymru

Published
Fore Iau bydd llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun i helpu disgyblion mwyaf galluog Cymru i fynd i'r prifysgolion gorau.
Mi fydd sawl canolfan arbenigol yn agor i roi mwy o gefnogaeth a mentora.
Yn ôl ymchwil gan BBC Cymru mae'r nifer o Gymry lwyddodd i fynd i brifysgolion Caergrawnt a Rhydychen ar eu lefel isaf ers 2008.
Mi aeth 144 o ddisgyblion Cymru i Gaergrawnt a Rhydychen i astudio yn 2008. Erbyn y llynedd roedd y nifer wedi gostwng i 105.
Gofynnodd llywodraeth Cymru i'r cyn ysgrifennydd gwladol Paul Murphy i gymryd golwg ar sut oedd modd gwella'r sefyllfa.
Rhan o'i ateb oedd sefydlu'r canolfannau arbenigol.
Mi fydd yna dair i ddechrau - un yn y gogledd ddwyrain, un yn Abertawe ac un yn y cymoedd - ac mi fyddan nhw'n cael £500,000 yr un.
Mi fydd naw canolfan arall yn agor yn ystod y flwyddyn nesaf.
Ym mhob un, bydd tua 250 o lefydd, lle bydd disgyblion yn derbyn cyngor, canllawiau a chefnogaeth.

Dadansoddiad Gohebydd Addysg BBC Cymru, Arwyn Jones

Y Fagloriaeth Gymreig yw canolbwynt y rhan helaeth o'r trafod ynglŷn â'r gostyngiad yn nifer y disgyblion o Gymru sy'n mynd i'r prifysgolion gorau.
Fe ddywedodd llysgennad Rhydychen a Chaergrawnt yn Llywodraeth Cymru, Paul Murphy, bod y Fagloriaeth "yn codi'n gyson ymysg pryderon athrawon, gan nad ydi o'n cyrraedd gofynion disgyblion abl a thalentog, ac felly'n cymryd lle yn eu hamserlen, allai gael ei ddefnyddio i wneud gweithgareddau eraill".
Fe fydd 'na ragor o newidiadau i'r Fagloriaeth ym mis Medi eleni; fe fydd yn fwy heriol, yn cael ei asesu fesul gradd ac yn debycach i gyrsiau academaidd.
Mae'r newidiadau wedi cael eu croesawu, gan fwyaf, ond mae 'na rai'n dweud y dylai fod y newid wedi digwydd lawer ynghynt.
Rheswm arall am y gostyngiad, yn ôl Paul Murphy, yw'r dirywiad yn nifer y graddau uchaf lefel A rhwng 2008 a 2012.
Yn syml, os nad yw'r disgyblion yn ennill y graddau, does dim ffordd y cawn nhw eu derbyn.
Mae'r sefyllfa honno yn dechrau gwella. Roedd canlyniadau A ac A* mewn lefel A yn well yn 2013, er nad oedden nhw cystal â chanlyniadau 2008.
Felly, tra bo siom am gyn lleied o ddisgyblion o Gymru sy'n cael eu derbyn i Rydychen a Chaergrawnt ar hyn o bryd, mae'n debyg bod newid ar droed, ac y gallai gwelliannau fod ar y gorwel.

Straeon perthnasol

  • Gorau Cymro, Cymro oddi cartref?