Ymosodiad Tesco: Cyhuddo dyn lleol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cascade News
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd dyn anafiadau difrifol yn ystod yr ymosodiad

Mae dyn 25 o'r Wyddgrug wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio wedi ymosodiad yn siop Tesco yn yr Wyddgrug ddydd Mercher.

Dioddefodd dyn 24 oed o ardal Sir Efrog anafiadau difrifol yn y siop yn ystod yr ymosodiad.

Cafodd Zack Davies o ardal Stryd y Brenin yn y dref ei arestio yn y siop, cyn cael ei holi a'i gyhuddo mewn gorsaf heddlu lleol.

Bydd Davies yn ymddangos gerbron Llys Ynadon Wrecsam ddydd Gwener.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Alun Oldfield o Heddlu Gogledd Cymru: ''Fe hoffwn i sicrhau'r gymuned leol fod yr ymosodiad yn ymddangos fel enghraifft brin ac rydym yn credu fod Davies yn gweithredu ar ei ben ei hun ac nid ydym yn chwilio am neb arall mewn cysylltiad â'r ymosodiad.

''Mae troseddau fel hyn yn hynod o anarferol ac rydym wedi ein calonogi gan y nifer fawr o dystion sydd wedi ein cynorthwyo i greu darlun llawn o'r hyn a ddigwyddodd ddydd Mercher. Os oes modd i eraill ein helpu fe fyddwn yn gofyn iddyn nhw gysylltu gyda'r heddlu.

''Mae dyn 24 oed yn dal yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol fydd yn newid ei fywyd. Mae o a'i deulu yn derbyn cefnogaeth swyddogion arbennigol yr heddlu.

''Mae'r mater nawr gerbron y llysoedd ac felly fe fyddai'n anaddas i wneud unrhyw sylw arall'', meddai.

Dywedodd yr heddlu ddydd Iau eu bod yn edrych ar gymhelliad hiliol posib dros yr ymosodiad.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un a welodd yr ymosodiad i ffonio'r heddlu ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 gan nodi'r cyfeirnod S006316.