Cyfyngiadau ar bont yn effeithio ar draffig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd camau diogelwch mewn grym yng nghyffiniau Pont Britannia

Gan fod Pont Britannia ar gau am gyfnod i gerbydau mawr nos Iau roedd traffig yn araf iawn yn ardal Bangor a Llanfairpwll.

Ailagorodd y bont i bob cerbyd am 6.55pm.

Roedd ciwiau ar Gyffordd 11 wrth i draffig adael yr A55 am yr A5 a'r A5122 i Landygai a Bethesda a lorïau'n cael eu parcio wrth wasanaethau Bangor nes bod y gwynt yn gostegu.

Tua'r dwyrain wrth gyffordd Llanfairpwll ar Ynys Môn roedd cerbydau'n cal eu dargyfeirio a lorïau mawr yn cael eu parcio mewn cilfannau neu'r bont bwyso tan i'r gwyntoedd ostegu.

O 4.44pm ymlaen roedd Pont Britannia ynghau i bob cerbyd heblaw ceir.

Camau diogelwch

Roedd y camau diogelwch canlynol mewn grym:

  • Yr A55 ynghau o Gyffordd 11;
  • Y ffordd i adael yr A55 i'r gorllewin yng Nghyffordd 10 ynghau;
  • Swyddogion yn ffiltro cerbydau i'r gorllewin yng Nghyffordd 9 ac 8 i'r dwyrain; ac
  • Cerbydau nwyddau trymion a cherbydau ag ochrau uchel yn cael eu dargyfeirio i Fryn Cegin i aros nes i'r bont ail-agor.

Mae manylion rhybuddion llifogydd a bod yn barod am lifogydd yng Nghymru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi dweud bod rhybudd melyn o dywydd garw hyd at 8pm.

Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Y sefyllfa yn Y Borth yng Ngheredigion ddydd Iau

Dywedodd y Prif Arolygydd Nick Evans: "Mae disgwyl rywfaint o amharu ar deithio a dylai pawb sy'n mynd i borthladd Caergybi gadarnhau o flaen llaw pryd mae'r llongau fferi'n hwylio.

"Dylai pobl fod yn ofalus ac ystyried a yw'r daith yn hanfodol."

Llifogydd

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr achub dyn o'i gar wedi iddo fynd i drafferthion oherwydd llifogydd ger Casnewydd.

Mae gyrwyr yn cael eu rhybuddio am broblemau posib wrth i lifogydd gau rhai ffyrdd.

Dywedodd cwmni Trenau Arriva Cymru bod bysiau yn parhau i redeg yn lle trenau rhwng Llanrwst a Blaenau Ffestiniog oherwydd llifogydd.

Mae rhai o wasanaethau Irish Ferries a Stena Line rhwng Caergybi a Dulyn wedi eu canslo.

Dywedodd cwmni Western Power Distribution brynhawn Iau fod y cyflenwad i'r rhan fwyaf o dai yn y de-ddwyrain wedi'i adfer.

Disgrifiad o’r llun,
Y sefyllfa yn Nhrefdraeth, Sir Benfro