Newid llwybr ras Nos Galan i gynyddu nifer y rhedwyr

  • Cyhoeddwyd
Guto Nyth Bran
Disgrifiad o’r llun,
Cofeb Guto Nyth Bran

Gallai llwybr ras enwog Nos Galan, sydd yn cael ei chynnal ger Aberpennar bob blwyddyn, gael ei newid er mwyn galluogi mwy o redwyr i gymryd rhan.

Caiff y ras ei chynnal i goffau'r rhedwr lleol enwog, Guto Nyth Bran, ac fe gafodd ei chynnal am y tro cyntaf yn 1958.

Bu'n rhaid gwrthod caniatad i rai rhedwyr gymryd rhan yn ras 2014 gan fod 1,500 o bobl wedi cofrestru i redeg. Dywedodd Ann Crimmings, cadeirydd pwyllgor ras Nos Calan, fod llwybr y ras yn cael ei adolygu.

Mae'r pwyllgor yn bwriadu cyfarfod Athletau Cymru, Cyngor Rhondda Cynon Taf a Heddlu De Cymru yn yr wythnosau nesaf i drafod y posibilrwydd o newid rhan o lwybr y ras i alluogi mwy o bobl i gymryd rhan yn 2015.

Mae'r ras flynyddol yn cychwyn o fedd Guto Nyth Bran. Gallai redeg mor gyflym fel ei fod yn dal adar yn ei ddwylo wrth iddyn nhw hedfan, yn ôl yr hanes.

Wedi iddo redeg ras o Gasnewydd i Fedwas, bu farw Guto ym mreichiau ei gariad, Sian o'r Siop, yn 1737.

Mae Guto wedi cael ei gladdu ger Aberpennar.

Pob blwyddyn, mae rhedwr dirgel yn rhedeg y ras - yn y gorffennol mae Alun Wyn Jones, Ian Evans, Shane Williams, Lynford Christie, Dai Greene, Christian Malcolm a llawer o enwogion eraill wedi cymryd rhan.

Y chwaraewr rygbi Adam Jones oedd y rhedwr dirgel yn 2014.