Cyllideb Menter Bro Morgannwg yn dyblu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Menter Iaith Bro Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith y fenter yw cynyddu'r defnydd cymunedol o'r Gymraeg ym Mro Morgannwg

Bydd cyllideb Menter Bro Morgannwg yn cynyddu 100% y flwyddyn nesaf ar ôl i Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones gyhoeddi £3.6 miliwn o gymorth ariannol ychwanegol ar gyfer hybu'r Gymraeg ar draws Cymru yn ystod 2015-16.

Cyhoeddwyd yr arian ar 9 Ionawr a bydd 34 o sefydliadau yn elwa a phob un o'r mentrau iaith yn derbyn lleiafswm o £60,000 yr un o gyllid craidd.

Mae hyn yn golygu bod incwm Menter Bro Morgannwg oddi wrth Lywodraeth Cymru yn dyblu yn 2015-16.

Y gobaith yw y bydd gweithgareddau yn arwain at gynyddu'r defnydd cymunedol o'r Gymraeg.

'Iaith fyw'

Mae'r buddsoddiad yn rhan o gynllun Bwrw Mlaen Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Ar y cyfan, dyma becyn sylweddol fydd yn helpu â'r gwaith o hybu'r Gymraeg mewn trefi a chymunedau ar draws Cymru yn ystod 2015-16.

"Mae'r llywodraeth yn awyddus i sicrhau iaith fyw sy'n ffynnu a bydd yr arian hwn yn ein helpu i gyflawni'r ymrwymiadau sydd wrth wraidd Bwrw Mlaen.

"Hoffem annog pobl i fod â'r hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd ac o fewn eu cymunedau lleol, a bydd y pecyn hwn o arian yn ein helpu i gyflawni hyn."