Pryder am lwybr cerdded i ysgol

  • Cyhoeddwyd
Tanffordd
Disgrifiad o’r llun,
Mae un o'r llwybrau ar hyd isffordd

Mae ysgol yng Nghasnewydd yn pryderu am ddiogelwch llwybr y mae disgyblion yn ei ddefnyddio wrth gerdded i'r ysgol - un, medd yr ysgol, mae'r cyngor yn ei awgrymu.

O'r Tŷ Du i Fasaleg mae'r llwybr yn cynnwys twnnel a lonydd cul, tywyll.

Mae toriadau i wasanaethau bws ysgol yn golygu fod mwy o ddisgyblion yn cerdded i'r ysgol ac mae Cyngor Casnewydd yn dweud bod y newidiadau i wasanaethau bysiau'r ddinas yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Mewn llythyr at y cyngor mae pennaeth llywodraethwyr yr ysgol, y Cynghorydd David Williams, yn pwysleisio'r "daith hir ar droed yn y tywyllwch" yn ystod y gaeaf, a pha mor "unig" yw rhannau o'r daith.

Pwysleisiodd fod y llwybr yn cael ei groesi gan lonydd prysur.

'Ofnadwy'

Mae gan y meddyg teulu Dr Isolde Shore-Nye ferch 11 oed, Ella, sy'n defnyddio'r llwybr.

Dywedodd: "Dylai'r cyngor dderbyn nad yw'r llwybr yma i'r ysgol yn un i'w ddefnyddio ac y dylai gynnig bws am ddim i blant o'n hardal ni."

Ychwanegodd Ella: "Mae'n ofnadwy, mae'n dywyll a dydych chi ddim yn gweld ble rydych chi'n mynd a gall unrhyw un fod unrhyw le, felly dydych chi ddim yn gwybod beth i'w wneud gan nad oes unman i fynd."

Dywedodd y cyngor fod dim ond rhaid i ysgolion gynnig trafnidiaeth am ddim i ddisgyblion oedd yn byw fwy na thair milltir o'u hysgol oni bai bod amgylchiadau arbennig.

Dywedodd llefarydd eu bod yn "fodlon bod llwybrau priodol ar gael sydd yn llai na thair milltir o hyd, ac sy'n gallu cael eu defnyddio yn ddiogel gan blant, gyda rhiant os oes angen."