Enwi dyn fu farw ar fferm ger Dinbych

Cyhoeddwyd

Mae dyn fu farw ar fferm ger Dinbych ddydd Mercher wedi cael ei enwi. Mae'r dyn wedi ei enwi'n lleol fel Aled Jones, 48, o fferm Tan Rallt ger Nantglyn.

Nid yw'r heddlu yn trin y digwyddiad fel un amheus, ac mae'r mater wedi ei gyfeirio at y Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Fe gredir fod llif-gadwyn gerllaw.

Cafodd y crwner ei hysbysu o'r farwolaeth.