Cwis yr wythnos Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Wnaeth hi fwrw eira lle roeddech chi? Faint ydych chi'n gofio am yr wythnos ddiwethaf 11 Ionawr - 17 Ionawr?

Dyma gyfle i brocio'r cof gyda chwis wythnosol Cymru Fyw.

Mae'r atebion ar waelod y dudalen. Pob lwc!

1. Pam fod Gareth Bale yn cael ei gysylltu gyda rygbi?

a) Cafodd llun ohono fe a Sam Warburton ei gyhoeddi pan oedd y ddau yn chwarae rygbi i Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd yng Nghaerdydd

b) Mae Gareth Bale yn actor sydd yn perffomio mewn drama un dyn ar fywyd Ray Gravell

c) Gareth Bale ydi enw'r mascot fydd yn rhedeg ar y maes gyda thîm Cymru cyn eu gêm agoriadol ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad fis nesa

2. Pwy wnaeth elw o £11,000 heb orfod gwneud unrhywbeth?

a) Dyma'r swm gasglodd Cyngor Ceredigion mewn dirwyon parcio

b) Ci tra'n ymddangos mewn hysbyseb gan Lywodraeth Cymru

c) Artist yn dehongli gwaith celf ar y stryd yn Abertawe

3. Pwy ofynnodd i newyddiadurwyr fod yn neis i Gaz?

a) Asgellwr Y Gleision a Chymru Alex Cuthbert wrth sôn am aelod arall o'r tîm, y maswr Gareth Anscombe

b) Mike Peters, canwr The Alarm, yn sôn am ei gyfaill Gaz Top

c) Cristiano Ronaldo, seren Real Madrid, yn sôn am ei gyd-chwaraewr Gareth Bale

Disgrifiad o’r llun,
Oes angen i newyddiadurwyr fod yn neisiach wrth gyfweld â Gareth Jones (Gaz Top), y cyflwynydd o'r Rhyl?

4. Beth fydd yn arbennig am y bwyd mewn caffi ym Methesda yn y dyfodol agos?

a) Bydd y cig fydd yn cael ei baratoi o anifeiliaid sydd wedi'u lladd wrth ochr y ffordd (roadkill)

b) Bydd e'n fwyd sydd ddim yn cynnwys unrhyw faeth o gwbl

c) Bydd ei oes wedi dod i ben yn yr archfarchnadoedd lleol

Disgrifiad o’r llun,
Fydd na ddraenog a phaned ar y fwydlen mewn caffi ym Methesda?

5. Pam bod yna beryg i rai o drigolion Hwlffordd gael eu cludo i wlad Oz?

a) Mi gafodd ffilm enwog 'The Wizard of Oz' ei thaflunio ar furiau'r castell

b) Cafodd y dref ei tharo gan drowynt gan achosi difrod i rai adeiladau

c) Mae bwriad i ail enwi un o stadau tai'r dref yn Munchkin Gardens

6. Pwy wnaeth ragweld marwolaeth yr iaith Gymraeg mewn blog?

a) Adran Addysg Llywodraeth Cymru

b) Adran ieithoedd lleiafrifol yr Undeb Ewropeaidd

c) Papur newydd 'The Times'

7. Am beidio â gwneud beth y gallwch chi dderbyn Asbo a dirwy o £2,500 yn Sir Gaerfyrddin o hyn ymlaen?

a) Golchi'r car

b) Chwynnu

c) Peintio'ch tŷ

8. Mae trigolion Rhuthun yn cael pleidleisio ar beth ar hyn o bryd?

a) Logo newydd i'r dref

b) Newid enw un o dafarndai y dref

c) Uno tîm peldroed y dref gyda Dinbych

Disgrifiad o’r llun,
Pleidlais yn Rhuthun, ond beth yw'r dewis?

Wel, sut hwyl gawsoch chi? Dyma'r atebion:

7. b) Chwynnu

Mi gewch chi ragor o gwestiynau i ddeffro'r hen gelloedd bach llwyd 'na yr wythnos nesa. Felly cofiwch ddarllen Cymru Fyw yn drylwyr!