Buddsoddi yn nelwedd tref Rhuthun

Ben Price
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jeremy Bolwell

Sut i godi proffil Rhuthun? - dyna'r her sy'n wynebu pobl leol wrth iddyn nhw geisio dewis logo newydd er mwyn marchnata'r dre yn well.

Dros yr wythnosau diwethaf mae nifer o fusnesau a grwpiau cymdeithasol wedi bod yn trafod nifer o syniadau gwahanol ac erbyn hyn mae tri logo penodol sydd wedi dod i'r amlwg.

Mae castell a charchar yng nghanol y dre i'r rhai sy'n mwynhau hanes lleol yn ogystal â nifer o siopau a bwytai hefyd.

Ond mae cyngor y dref yn teimlo nad oes digon o bobl yn ymweld â Rhuthun.

Mae Ann Roberts yn ddirprwy-faer Rhuthun: "Rydyn ni eisiau marchnata'r dre er mwyn cael twristiaid i mewn i weld beth sydd ar gael.

"Mae gynnon ni siopau a chyfleusterau bendigedig yn Rhuthun a dyna pam rydyn ni eisiau gwneud hyn.

"Er mwyn mynd i'r afael a'r diffyg twristiaeth mae 'na waith yn cael ei wneud i ddatblygu brand arbennig ar gyfer y dre."

Y farn yn lleol

Dros yr wythnosau diwethaf mae mudiadau lleol wedi bod yn rhannu barn a syniadau mewn gweithdai gyda'r cwmni fydd yn datblygu logo newydd.

Cyngor Tre Rhuthun ynghyd a Chyngor Sir Ddinbych a Chadwyn Clwyd sy'n ariannu'r prosiect ar gost o tua £2,000.

Disgrifiad o’r llun,
Tri o'r logos sy'n cael eu hystyried.

Mae'r farn yn y dref yn gymysg. Dywedodd rhai fod hwn yn syniad da ac maen nhw'n gefnogol o unrhyw syniad fyddai'n denu mwy o dwristiaid i Ruthun.

Ar y llaw arall mae rhai yn teimlo bod Rhuthun yn gwneud yn iawn fel ag y mai, a does dim angen gwario arian yn y fath ffordd ar greu logo newydd i hyrwyddo'r dre.

Mae rhai sylwadau ar wefannau cymdeithasol yn dweud fod prosiect yn wastraff arian.

Mae rhai hefyd yn teimlo mai cwmni lleol dylai fod yn gyfrifol am ddarlunio'r logo newydd yn hytrach na chwmni yng Nghaerdydd.

Cyfiawnhau

Ond mae dirprwy-Faer y dre, Ann Roberts, yn credu bod modd cyfiawnhau'r penderfyniadau yma.

"Dwi ddim yn meddwl bod lot o bres wedi cael ei wario, ac os ydi hwn yn gweithio - a dwi'n meddwl y bydd o - yna mi fydd yn dda i'r dre ac i bobl y dre. Dydy'r arian i fi ddim yn lot o bres i wario ar brosiect fel hyn.

Mae cwmniau lleol wedi gwneud cais i wneud y gwaith felly mae'r broses wedi bod yn deg. Ond y cwmni yng Nghaerdydd ddaeth i'r brig - ond eto mi oedd cwmniau lleol wedi cael yr opsiwn i wneud cais."

Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am ddarlunio'r logo yn dweud y bydden nhw'n pwyso a mesur barn pob un sy'n cyfrannu cyn creu'r logo terfynol ac maen nhw'n gobeithio dechrau ar y gwaith ar ddiwedd y mis.

Roedd 12 logo gwahanol ar ddechrau'r broses. Trwy gynnal gweithdai gyda grwpiau gwahanol o bobl o'r dre maen nhw wedi dewis tri opsiwn o'r deuddeg gwreiddiol. Maen nhw'n gobeithio penderfynu ar yr un terfynol ar ddiwedd y mis.