Gyrru car ar ochr anghywir yr M4

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw am 06:30 ddydd Gwener

Cafodd car ei yrru ar ochr anghywir yr M4 fore Gwener, ac mae'r heddlu yn credu fod y gyrrwr yn gyfrifol am achosi dwy ddamwain.

Daeth y cerbyd i stop ger cyffordd 36 ac fe gafodd y gyrrwr ei gludo i'r ysbyty, yn ôl Heddlu De Cymru.

Aeth car arall oddi ar y ffordd yn dilyn gwrthdrawiad gyda'r cerbyd, ac fe ddioddefodd dynes anafiadau yn ystod y gwrthdrawiad. Nid oes mwy o fanylion am ei hanafiadau ar hyn o bryd.

Bu'n rhaid i'r heddlu arafu traffig ar hyd rhan o'r M4, ac fe gafod ceir eu rhwystro rhag gyrru yn gyflymach na 20mya rhwng cyffordd 35 (Pencoed) a chyffordd 38 (Margam) am gyfnod rhwng 06:30 a 07:00.