Gwefan Ched Evans: A oedd trosedd?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol wedi gofyn i Wasanaeth Erlyn y Goron ystyried a oedd trosedd yn ymwneud â fideo gan rai sy'n cefnogi'r pêl-droediwr Ched Evans.

Roedd Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol wedi bod yn ystyried a oedd y wefan sy'n cefnogi Ched Evans wedi torri'r gyfraith yn ymwneud â dirmyg llys wedi i dad y ferch gafodd ei threisio gan Evans anfon llythyr yn cwyno ym mis Tachwedd.

Cafodd Evans ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref, wedi iddo dreulio hanner dedfryd o bum mlynedd dan glo am dreisio dynes mewn gwesty yn 2011.

Dirmyg llys

Dywedodd llefarydd ar ran y Twrnai Cyffredinol: "Mae'r Twrnai Cyffredinol, Jeremy Wright QC AS, wedi gofyn i Heddlu Gogledd Cymru ymchwilio a oedd peth o'r deunydd gafodd ei ddefnyddio yn ystod yr achos wedi cael ei ddefnyddio, neu ei drin, yn gywir.

"Os nad ydi hynny wedi digwydd, gallai olygu achos o ddirmyg llys.

"O ganlyniad i'r ffaith bod achos llys bellach yn bosibilrwydd, mae hi'n bwysig nad yw sylwadau'n cael eu gwneud yn y cyfryngau allai beryglu'r ymchwiliad neu unrhyw achos."

Straeon perthnasol