£4.6m i ddatblygu cymunedau'r arfordir

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Cwmni Buddiannau Cymunedol Harbwr Porthcawl yn derbyn £297,597 i ddatblygu ardal y marina

Mae'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, wedi llongyfarch 21 o brosiectau cymunedau'r arfordir yng Nghymru fydd yn elwa o gyfanswm o bron i £4.6 miliwn.

Mae Cronfa Cymunedau'r Arfordir Trysorlys y DU, a sefydlwyd yn 2011, yn rhoi grantiau i ariannu prosiectau sy'n hyrwyddo economi cymunedau'r arfordir ledled Prydain.

Yng Nghymru, caiff y gronfa ei darparu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chronfa'r Loteri Fawr.

Cafodd y ceisiadau eu hystyried gan Bwyllgor Cymunedau'r Arfordir Cymru a'u cymeradwyo gan Ms Griffiths.

Bydd y 21 o brosiectau yn rhannu £4,591,612.

'Budd i bobl leol'

Dywedodd Ms Griffiths: "Rydym am weld cymunedau bywiog, llewyrchus ar hyd arfordir Cymru.

"Bydd y gronfa hon yn ariannu ein gwaith i adfywio trefi arfordirol, gan hyrwyddo eu datblygiad economaidd yn ogystal â'u lleoliad fel cyrchfannau twristiaeth a diwylliannol pwysig.

"Bydd y cyllid yn golygu y gall y rhai hynny sydd â gwybodaeth leol ddatblygu prosiectau sy'n mynd i'r afael â'r sefyllfa benodol sy'n wynebu eu cymunedau.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld sut y gall y cynlluniau hyn fod o fudd i bobl leol a chefnogi ein gweledigaeth ehangach ar gyfer adfywio yng Nghymru."

Bydd pob un o'r prosiectau yn derbyn rhwng £54,615 a £300,000, yn dibynnu ar ei haeddiant.

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Cymunedau'r Arfordir Cymru, Fran Targett: "Mae Cymunedau Arfordirol yn rhannu synnwyr cryf o le, a bydd y cyllid hwn yn rhoi hwb sydd i'w groesawu i ardaloedd yng Nghymru, drwy helpu i ddatblygu eu heconomi leol."