Beth sydd dros y gorwel?

  • Cyhoeddwyd
Josh Navidi yn sgorio un o ddau gais i'r Gleision yn erbyn y Scarlets cyn y DoligFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Josh Navidi yn sgorio un o ddau gais i'r Gleision yn erbyn y Scarlets cyn y Dolig

Fydd 2015 yn flwyddyn o lwyddiant i'r rhanbarthau ac a fydd safonau yn codi? Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru, sy'n edrych ymlaen at sialensau'r misoedd nesaf:

Moroedd dyfnion?

Ar ddechrau blwyddyn newydd, all dyn ddim helpu pendroni i ba foroedd pell a dyfroedd dyfnion bydd SS Rygbi Cymru'n hwylio yn 2015.

Mae Cwpan y Byd ar y gorwel pell a Capten Gatland eisoes wedi hen osod ei gwrs i osgoi'r mynydd iâ o beidio dod allan o'r grŵp. Ac mae'r Admiral Gareth Davies eisoes wedi datgan ar Cymru Fyw mai undod o fewn yr Undeb yw'r nod - ac mae'i gefndir a'i brofiad yn awgrymu efallai bod ganddo'r gallu i gael y criw i gyd-dynnu ac osgoi'r siarcod sydd wastad yn nofio dan yr wyneb.

Ond cyn meddwl am hynt a helynt yr hen SS na'r siarcod, mae 'na sawl S arall sy'n achosi tipyn o bryder nawr.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Cais Tyler Ardron ymhlith uchafbwyntiau prin y gêm ddiweddar rhwng y Dreigiau a'r Gweilch

Sgrymiau - Heb os yr elfen sy'n rhoi'r pen tost mwyaf ar hyn o bryd. Mae sgrymiau'n dymchwel a chael eu hail-osod dro ar ôl tro yn bla ar y gêm ac mae'n anodd gwybod pam mai ar lefel ranbarthol ac, o bosib, yng nghynghrair y Pro 12 mae'r broblem yn ymddangos ar ei gwaethaf.

Does neb am gael gwared ar y sgrym sydd yn ddiwylliant ynddo'i hun! A Duw a ŵyr mae eisoes digon o elfennau tebyg i'r gêm tri ar ddeg. Ond rhaid gwneud rhywbeth ar fyrder oherwydd ry' ni'n colli gymaint o amser mewn gêm a chymaint o ddiddordeb ymhlith dilynwyr. Rwy'n derbyn ei bod hi'n sefyllfa gymhleth ond mae'n ddryswch a rhwystredigaeth lwyr i gefnogwyr, arbenigwyr a swyddogion. Sy'n dod â ni at yr ail S -

Swyddogion - Mae penodiadau diweddar yn y Pro 12 wedi codi ambell ael a dweud y lleia'. Pam nad oedd dyfarnwr gorau'r byd, Nigel Owens, yn gyfrifol am yr un o'r gemau darbi Cymreig?

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cerdyn melyn i'r gweinyddwyr am fethu rhoi rôl fwy blaenllaw i Nigel Owens dros y Dolig!

Rwy'n derbyn bod angen meithrin dyfarnwyr a rhoi cyfle iddyn nhw mewn gemau mawr ac rwy'n derbyn y ddadl mai'r darbi Wyddelig rhwng Munster a Leinster ar Ddydd San Steffan oedd gêm fwya'r Ŵyl gyda thorf o dros 25,000, ond roedd cael Nigel yn llumanwr ddwywaith yn ddiweddar yn wastraff llwyr ac fe allai'i bresenoldeb e yn y canol fod wedi atal y gêm rhwng y Gweilch a'r Dreigiau rhag dirywio'n llwyr o ganlyniad i'r sgrymiau di-ben-draw a safon isel y chwarae.

Safon - Roedd e'n braf gweld torfeydd deche (er fe alle nhw fod yn well!) ac awyrgylch dda yn y gemau darbi ond ar y cyfan roedd safon y chwarae ymhell o fod yn wych. Mae'r Gweilch yn enwedig wedi ceisio codi tempo'u gêm ond fe fethon nhw hyd yn oed godi uwchben y cyffredinedd.

Ry' ni'n gweld fflachiadau gan y gweddill ond dim dros gyfnodau estynedig a does rhyfedd bod Capten Gats yn dweud ei fod e'n gorfod dechrau o'r dechrau i godi'r dwyster bob tro daw'r garfan genedlaethol at ei gilydd.

Bydd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ymhen 'chydig wythnosau yn rhyw fath o linyn mesur i weld ydy'r SS Rygbi Cymru am stemio tua'r gorwel neu suddo dan y don!

Disgrifiad o’r llun,
A fydd rygbi Cymru, yn wahanol i'r Titanic, yn llwyddo i osgoi'r mynyddoedd iâ?