Beth sydd dros y gorwel?

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionJosh Navidi yn sgorio un o ddau gais i'r Gleision yn erbyn y Scarlets cyn y Dolig

Fydd 2015 yn flwyddyn o lwyddiant i'r rhanbarthau ac a fydd safonau yn codi? Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru, sy'n edrych ymlaen at sialensau'r misoedd nesaf:

Moroedd dyfnion?

Ar ddechrau blwyddyn newydd, all dyn ddim helpu pendroni i ba foroedd pell a dyfroedd dyfnion bydd SS Rygbi Cymru'n hwylio yn 2015.

Mae Cwpan y Byd ar y gorwel pell a Capten Gatland eisoes wedi hen osod ei gwrs i osgoi'r mynydd iâ o beidio dod allan o'r grŵp. Ac mae'r Admiral Gareth Davies eisoes wedi datgan ar Cymru Fyw mai undod o fewn yr Undeb yw'r nod - ac mae'i gefndir a'i brofiad yn awgrymu efallai bod ganddo'r gallu i gael y criw i gyd-dynnu ac osgoi'r siarcod sydd wastad yn nofio dan yr wyneb.

Ond cyn meddwl am hynt a helynt yr hen SS na'r siarcod, mae 'na sawl S arall sy'n achosi tipyn o bryder nawr.

image copyrightHuw Evans picture agency
image captionCais Tyler Ardron ymhlith uchafbwyntiau prin y gêm ddiweddar rhwng y Dreigiau a'r Gweilch

Sgrymiau - Heb os yr elfen sy'n rhoi'r pen tost mwyaf ar hyn o bryd. Mae sgrymiau'n dymchwel a chael eu hail-osod dro ar ôl tro yn bla ar y gêm ac mae'n anodd gwybod pam mai ar lefel ranbarthol ac, o bosib, yng nghynghrair y Pro 12 mae'r broblem yn ymddangos ar ei gwaethaf.

Does neb am gael gwared ar y sgrym sydd yn ddiwylliant ynddo'i hun! A Duw a ŵyr mae eisoes digon o elfennau tebyg i'r gêm tri ar ddeg. Ond rhaid gwneud rhywbeth ar fyrder oherwydd ry' ni'n colli gymaint o amser mewn gêm a chymaint o ddiddordeb ymhlith dilynwyr. Rwy'n derbyn ei bod hi'n sefyllfa gymhleth ond mae'n ddryswch a rhwystredigaeth lwyr i gefnogwyr, arbenigwyr a swyddogion. Sy'n dod â ni at yr ail S -

Swyddogion - Mae penodiadau diweddar yn y Pro 12 wedi codi ambell ael a dweud y lleia'. Pam nad oedd dyfarnwr gorau'r byd, Nigel Owens, yn gyfrifol am yr un o'r gemau darbi Cymreig?

image copyrightGetty Images
image captionCerdyn melyn i'r gweinyddwyr am fethu rhoi rôl fwy blaenllaw i Nigel Owens dros y Dolig!

Rwy'n derbyn bod angen meithrin dyfarnwyr a rhoi cyfle iddyn nhw mewn gemau mawr ac rwy'n derbyn y ddadl mai'r darbi Wyddelig rhwng Munster a Leinster ar Ddydd San Steffan oedd gêm fwya'r Ŵyl gyda thorf o dros 25,000, ond roedd cael Nigel yn llumanwr ddwywaith yn ddiweddar yn wastraff llwyr ac fe allai'i bresenoldeb e yn y canol fod wedi atal y gêm rhwng y Gweilch a'r Dreigiau rhag dirywio'n llwyr o ganlyniad i'r sgrymiau di-ben-draw a safon isel y chwarae.

Safon - Roedd e'n braf gweld torfeydd deche (er fe alle nhw fod yn well!) ac awyrgylch dda yn y gemau darbi ond ar y cyfan roedd safon y chwarae ymhell o fod yn wych. Mae'r Gweilch yn enwedig wedi ceisio codi tempo'u gêm ond fe fethon nhw hyd yn oed godi uwchben y cyffredinedd.

Ry' ni'n gweld fflachiadau gan y gweddill ond dim dros gyfnodau estynedig a does rhyfedd bod Capten Gats yn dweud ei fod e'n gorfod dechrau o'r dechrau i godi'r dwyster bob tro daw'r garfan genedlaethol at ei gilydd.

Bydd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ymhen 'chydig wythnosau yn rhyw fath o linyn mesur i weld ydy'r SS Rygbi Cymru am stemio tua'r gorwel neu suddo dan y don!

image captionA fydd rygbi Cymru, yn wahanol i'r Titanic, yn llwyddo i osgoi'r mynyddoedd iâ?