3,500 o ddirwyon i yrwyr Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae mwy na 3,500 o ddirwyon am yrru mewn lôn fysus wedi eu rhoi i yrwyr yn y mis ers i'r drefn newydd gael ei chyflwyno yng Nghaerdydd.

Mae ffigyrau'n dangos bod cyfanswm o 3,544 o ddirwyon wedi rhoi i yrwyr gan Gyngor Caerdydd yn ystod mis Rhagfyr.

Hyd yn hyn, dim ond tua un ym mhob deg o yrwyr - tua 370 - sydd wedi talu'r ddirwy o £35 o fewn y cyfnod talu o 35 diwrnod.

Mae hynny'n golygu bod cyfanswm o £12,950 wedi'i dalu i'r cyngor.

Gall gyrwyr apelio yn erbyn y ddirwy, ond os yw'r apêl yn aflwyddiannus bydd y ddirwy'n dyblu i £70.

Pe bai'r holl yrwyr yn talu'r dirwyon, gall y cyngor dderbyn £124,040 -£222,180 yn y mis cyntaf.

'Neges syml'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae 3,544 o ddirwyon wedi eu rhoi rhwng 1 Rhagfyr a 31 Rhagfyr, a hynny am yrru mewn lonydd bysus.

"Mae gan droseddwyr 21 diwrnod i dalu'r ddirwy o £35 neu apelio yn erbyn y penderfyniad.

"Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn gweld gwelliant yn y ffordd mae gyrrwyr yn ymddwyn, a hynny oherwydd bod y mwyafrif o yrwyr yn ymwybodol o'r drefn newydd.

"Mae'r neges yn syml, os nad ydych chi eisiau derbyn dirwy, peidiwch â thorri Rheolau'r Ffordd Fawr, fel gyrrwr mae eich ymddygiad yn effeithio ar lif traffig o amgylch Caerdydd."

Cyngor cyntaf

O Ragfyr 1af cafodd Cyngor Caerdydd y pŵer i gosbi gyrwyr am droseddau gyrru gan ganolbwyntio ar aros ar gyffordd blwch melyn neu yrru mewn lôn fysus er mwyn gwella llif y traffig.

Cyngor Caerdydd oedd yr awdurdod lleol cyntaf y tu allan i Lundain i dderbyn pwerau o'r fath.

Mae awdurdodau lleol wedi medru gwneud cais am yr hawl i gosbi modurwyr am bethau fel parcio'n amhriodol a throseddau tebyg, ond yr heddlu'n unig sy'n medru cosbi gyrwyr am droseddau eraill.

Mae nifer o gynghorau Llundain wedi gofyn i lywodraeth y DU am yr hawl i gymryd y pwerau oddi ar yr heddlu.

Ond fel rhan o Ddeddf Cymru 2006, fe gafodd y grym i drosglwyddo pwerau o'r fath i awdurdodau lleol ei roi i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Cyngor Caerdydd oedd y cyntaf i wneud cais am y pwerau.

Straeon perthnasol