Amseroedd aros unedau brys yn effeithio ar yr heddlu

Cyhoeddwyd

Mae amseroedd aros mewn unedau brys ysbytai yn cael effaith sylweddol ar waith yr heddlu mewn rhai ardaloedd yn ôl un Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, fod swyddogion yr heddlu yn cludo pobl i ysbytai pan nad oedd ambiwlansys ar gael.

Gwnaeth Mr Salmon ei sylwadau yn dilyn cyhoeddi ffigyrau amseroedd aros unedau brys ysbytai, oedd yn dangos fod y gwasanaeth iechyd wedi methu eu targed ar gyfer yr amser mae pobl yn gorfod disgwyl i gael triniaeth mewn wardiau brys unwaith eto.

Y targed yw bod 95% o gleifion yn cael eu trin o fewn pedair awr, ond y ffigwr ar gyfer mis Rhagfyr oedd 81%.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod ysbytai yn gweld nifer fawr o gleifion ar hyn o bryd.

Yn ôl Christopher Salmon, roedd swyddogion yr heddlu yn cludo cleifion i ysbytai yn broblem ers tro, ac roedd wedi ''gwaethygu'n sylweddol''.

''Mae ein gwaith ymchwil yn awgrymu ein bod wedi cael dwywaith cymaint o achosion y Rhagfyr yma'', meddai.

"Mae hyn yn golygu mwy o swyddogion yr heddlu yn aros mewn unedau brys, swyddogion yn cynnal asesiadau meddygol sydd tu hwnt i'w arbennigedd, a swyddogion yn gadael eu dyletswyddau er mwyn cludo cleifion i ysbytai.''

Dywedodd Tracy Myhill, prif weithredwraig Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fod y sefyllfa yn cael effaith ar ambiwlansys, gyda gormod ohonyn nhw yn aros tu allan i ysbytai.

Y ffigyrau amseroedd aros yw'r rhai gwaethaf ers 2009, pan gafodd y ffigyrau eu casglu am y tro cyntaf yn eu dull presenol.

Aeth cyfanswm o 76,889 o bobl i adrannau brys ysbytai Cymru ym mis Rhagfyr, o gymharu gyda 75,049 ym mis Rhagfyr 2014.

Yr uned frys gyda'r ffigyrau gorau oedd uned frys Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, ac roedd y ffigyrau isaf (65.5%) yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Straeon perthnasol