BBC Cymru Fyw

Dihangfa ffodus i dîm achub mynydd wedi damwain

Published
media captionFideo o'r cerbyd gan Dîm Achub Mynydd Central Beacons
Cafodd pedwar aelod o dîm achub mynydd ddihangfa ffodus ar ôl i'w cerbyd gyriant pedwar olwyn droi ar ei ochr ar rew nos Sadwrn.
Roedd y tri dyna ag un ddynes o Dîm Achub Mynydd Central Beacons yn y Bannau Brycheiniog ar eu ffordd i achub cerddwr 25 oed ar Benyfan.
Rhwng Pontsticill a Phentref Aber fe gafodd y cerbyd ei yrru dros rew ar y ffordd, cyn troi ar ei ochr.
Chafodd neb ei anafu yny digwyddiad.
image captionDigwyddodd y ddamwain rhwng Pontsticill a Phentref Aber

Blaenoriaeth

Dywedodd un o'r tîm, Mark Moran: "Fe gawson ni ddihangfa lwcus.
''Petai wedi llithro ychydig droedfeddi yn bellach fe fyddai wedi dod i orwedd mewn dŵr ar ochr y ffordd.
''Ond unwaith yr oedden ni'n gwybod fod pawb yn iawn, y flaenoriaeth oedd ateb yr alwad am gymorth ac fe aethon ni yn ein blaen ar droed.''
image copyrightMark Moran
image captionAsesu'r difrod i'r cerbyd fore Sul
image copyrightMark Moran
image captionLlithrodd y Land Rover ar rew
image copyrightMark Moran
image captionMae'r cerbyd wedi dioddef difrod sylweddol yn dilyn y ddamwain