Caerdydd ymysg y dinasoedd sydd yn tyfu gyflymaf yn y DU

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Caerdydd ymysg y 10 dinas uchaf o ran tŵf yn y DU

Mae Caerdydd ymysg y dinasoedd sydd yn tyfu gyflymaf drwy Brydain, ond nid yw Abertawe a Chasnewydd wedi rhannu llewyrch y brifddinas.

Mae adroddiad City Outlook 2015 yn dangos mai dim ond un swydd sydd wedi ei chreu drwy weddill Prydain am bob 12 swydd sydd wedi eu creu yn ne Lloegr.

Mae Caerdydd ymysg y 10 dinas uchaf o ran tŵf poblogaeth a thai newydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cynlluniau yn Abertawe i hybu'r economi meddai cyngor y ddinas

Ond mae enillion wythnosol yn Abertawe ymysg yr isaf ac mae ardal Casnewydd ymysg y gwaethaf am greu swyddi newydd yn y sector breifat.

Daw Abertawe yn 56 ar restr enillion wythnosol dinasoedd, gyda £427 yn cael ei ennill yr wythnos y llynedd.

Mae gan y ddinas un o'r cyfraddau cyflogaeth isaf hefyd (65.8%) ond mae wedi gweld cynnydd sylweddol yn nhŵf swyddi yn y sector breifat (4.9%).

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: ''Rydym yn cydnabod y sialensiau sydd yn wynebu Abertawe a'r ardal ehangach, a dyna pam yr ydym wedi creu Rhanbarth Dinas Bae Abertawe i geisio ateb rhai o'r problemau hynny.

''Fel rhan o'r strategaeth yma, bydd adfywio canol y ddinas yn cynnig nifer o gyfleoedd i greu tŵf busnesau newydd, a swyddi sector preifat newydd, gan hybu enillion gyda chanran uwch o gyfleoedd i gwmniau newydd yn y ddinas i raddedigion o'n prifysgolion.''

Mae gan Gasnewydd un o'r cyfraddau uchaf o bobl sydd yn hawlio budd-dal gwaith, ac mae'r ddinas wedi gweld cwymp o 11.8% yn nifer y swyddi yn y sector breifat. Yn Llundain mae cynnydd o 18.4% wedi bod yn y swyddi hyn.

Mae'r adroddiad gan elusen Centre for Cities yn tanlinellu'r gagendor rhwng economi de Lloegr a gweddill y DU.

Dywed yr adroddiad fod economi y DU 2.7% yn fwy na cyn y dirwasgiad ac mae 1.3m o bobl ychwanegol yn gweithio, ond bod cyflogau 12.6% yn is nag yn 2008 mewn termau go iawn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Casnewydd wedi gweld cwymp o 11.8% yn nifer o swyddi yn y sector breifat

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol