Panel cyffuriau: Athletwyr ar fai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Warburton a Rhys Williams

Athletwyr Cymru, Rhys Williams a Gareth Warburton, oedd "ar fai neu'n esgeulus" wrth fethu ag archwilio'n iawn a oedden nhw'n cymryd sylweddau wedi eu gwahardd, yn ôl adroddiad Cymdeithas Gwrthgyffuriau Prydain.

Cafodd Rhys Williams, 30 oed, ei wahardd am bedwar mis a chafodd Gareth Warburton, 31 oed, chwe mis wedi iddyn nhw fethu profion cyffuriau.

Ond dywedodd yr adroddiad nad oedd yr athletwyr, y mae eu gwaharddiadau wedi dod i ben, wedi cymryd y sylweddau'n fwriadol.

Mae'r gwaharddiadau yn rhai o'r byrraf ar restr y gymdeithas.

Dywedodd Rhys Williams: "Ni ddylwn i fod wedi cael fy ngwahardd am na wnes i unrhyw beth yn anghywir."

Ychwanegodd ei fod "mewn penbleth" am y sefyllfa ac nad oedd addysg athletwyr yn ddigon da os oedd y ddau wedi eu cosbi.

Roedd rhaid i'r ddau dynnu yn ôl o Gemau'r Gymanwlad 2014 yn Glasgow ac roedd Rhys Williams i fod yn gyd-gapten tîm athletau Cymru.