Cyfarwyddwr Llangrannog yn ymddeol

Martin Huws
Newyddion Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Steff Jenkins: 'Oes o wasanaeth'

Wedi dros 40 mlynedd o wasanaeth gydag Urdd Gobaith Cymru mae Steffan Jenkins, 61 oed, yn ymddeol ym mis Awst.

"Dwi wedi rhoi wyth mis o rybudd er mwyn dod yn gyfarwydd â'r syniad," meddai. "Dwi'n iach ac yn teimlo'n ifanc achos dwi yng nghanol plant drwy'r amser.

"Bydd digon i 'neud ar ôl ymddeol, dwi'n llywodraethwr ar ddwy ysgol ac ar fwrdd Antur Teifi ..."

Mae'r Urdd wedi bod yn rhan annatod o'i fywyd ers ei ddyddiau ysgol. Bu'n swog a staff haf am bum mlynedd cyn cael swydd llawn amser gyda'r Urdd fel Trefnydd Ardal Sir Benfro yn 1975.

Wedi cyfnod o drefnu gigs, mabolgampau, eisteddfodau a chyfnodau preswyl daeth cyfle yn 1978 iddo fel Dirprwy Reolwr yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Fe fwrodd brentisiaeth gyda John Japheth a Jim O'Rourke.

'Capten'

Ers Rhagfyr 1995 mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd yn Llangrannog.

"Mae e fel bod yn gapten tîm pêl-droed neu rygbi, hynny yw chi'n gorfod nabod y chwaraewyr. Gyda rhai mae eisie dweud: 'Tynn dy fys mas'.

"Gyda rhai mae eisie rhoi awgrym cynnil. Mae eisie seicoleg ac amynedd ac mae isie dysgu oddi wrth gamgymeriade.

"Ond dwi'n lwcus iawn o'r bobol sy' 'ma."

Roedd yr Urdd yn bwysig yn y broses o ddod o hyd i wraig ac fe gwrddodd â "merch fach bert lawr ar lan y môr" o'r enw Enfys Beynon, gan ymgartrefu gyda hi dafliad carreg o'r gwersyll a magu teulu.

Heriol

Dywedodd fod y gwersyll wedi tyfu - o weithlu o bump i dros 120, o drosiant o £500,000 i £2.5miliwn ac mae wedi gweld camau pwysig yn natblygiad y busnes, gan gynnwys tri bloc cysgu newydd, llethr sgïo, caban bwyta, canolfan hamdden a threftadaeth a rhestr ddi-ri o weithgareddau newydd.

"Roedd 1968 yn bwysig, yr Urdd yn prynu fferm er mwyn sicrhau dyfodol y gwersyll ac 1989, adeiladu'r llethr sgïo, cam pwysig iawn."

Yr uchafbwynt bob tro, meddai, oedd gweld y plant yn hapus.

Y cyfnod heriol, meddai, oedd Streic Athrawon '85, eira mawr '82 a chlwy'r traed a'r genau yn 2000.

"Yn yr eira mawr roedd 120 yn sownd yn y lle, dwy ferch yn dost, a gorffon ni drefnu bod hofrennydd yn dod â thabledi.

"Mae wedi bod yn fraint ac anrhydedd i wasanaethu'r Urdd am dros ddeugain o flynyddoedd. Man arbennig yw'r gwersyll - mae'r bobl yn arbennig, yr hyn sydd yn cael ei gynnig yn arbennig ac rwy'n hynod o falch o fod wedi bod yn rhan o hyn."

'Oes o wasanaeth'

Ychwanegodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd "Mae'r gwersyll wedi trawsnewid yn y cyfnod diwethaf o dan arweiniad Steff Jenkins, ac fe fydd ei groeso twymgalon i bob un gwersyllwr yn cael ei gofio am amser hir i ddod.

"Mae Steff wedi rhoi oes o wasanaeth i fudiad yr Urdd, ac am hynny rydyn ni'n ddiolchgar iawn."

Mae'r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â swydd y Cyfarwyddwr yng Ngwersyll Llangrannog, ac mae manylion a swydd ddisgrifiad ar wefan yr Urdd.