A5: Tractor yn hongian o bont

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Oswestry and Border counties advertizer
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tractor a dau gar yn rhan o'r gwrthdrawiad

Mae gyrrwr car wedi'i gludo i'r ysbyty ac mae un o brif ffyrdd y gogledd wedi gwrthdrawiad arweiniodd at dractor yn hongian oddi ar bont.

Yr A5 yn Y Waun sydd wedi cau i'r ddau gyfeiriad rhwng cylchfan A483 Halton a B5070 Ffordd Y Waun.

Roedd dau gar hefyd yn rhan o'r gwrthdrawiad.

Mae'r A483 rhwng Y Drenewydd a'r Trallwng yn Abermiwl, Powys, wedi'i chau'n rhannol wedi i lori droi drosodd, gan syrthio mewn i gamlas.

Roedd tua 20 o ddiffoddwyr tân yn ymdrin â'r mater wedi galwad tua 14:00 ddydd Llun.

Mae timau achub dŵr a uned amgylcheddol yn gweithio i geisio achub y lori.

Ffynhonnell y llun, H18-PDW Photography
Disgrifiad o’r llun,
Roedd lori yn cario bwyd anifeiliaid wedi troi drosodd ar yr A483 yn Abermiwl, Powys, bnawn dydd Llun