Agor cwest wedi marwolaeth ar fferm yn Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi cael ei agor a'i ohirio yn dilyn marwolaeth dyn ar fferm yn Llandyrnog, ger Dinbych, ddydd Mercher diwetha'.

Clywodd y cwest ei bod hi'n bosib bod Aled Lloyd Jones, 48, o fferm Tan Rallt ger Nantglyn, wedi llithro wrth ddefnyddio llif gadwyn i dorri cangen.

Roedd Mr Jones yn codi ffensys ym Mryn Llys, Llandyrnog, ger Dinbych, pan fu farw ar 14 Ionawr.

Yn ystod y cwest yn Rhuthun ddydd Llun, dywedodd Crwner Gogledd Ddwyrain Cymru, John Gittins, bod perchennog y tir, Amanda Dickinson, wedi mynd i chwilio am Mr Jones, wedi iddi ddychwelyd adref a gweld bod y gatiau ar agor.

Gofynnodd i ffrind fynd gyda hi i chwilio amdano oherwydd ei bod hi'n dywyll, a chafwyd hyd iddo tua 500 metr o'r tŷ, ger tractor oedd gyda'i injan yn dal ymlaen.

Dywedodd y crwner bod y patholegydd Dr Mark Atkinson wedi gohirio ei benderfyniad ynglŷn ag achos y farwolaeth, a bod y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i'r mater.

Cafodd y cwest ei ohirio, a bydd gwrandawiad llawn ar ddyddiad sydd eto i'w bennu.

Straeon perthnasol