Gweledigaeth Mudiad Meithrin dros y 10 mlynedd nesa'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mudiad Meithrin
Disgrifiad o’r llun,
Nod 'Dewiniaith' yw cynnig cefnogaeth ac arweiniaid i staff a gwirfoddolwyr y Mudiad Meithrin

Mae'r Mudiad Meithrin yn amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer y 10 mlynedd nesa', gyda'r nod o roi arweiniad i staff a gwirfoddolwyr sydd ynghlwm â'r mudiad.

Bydd y ddogfen 'Dewiniaith', sy'n cyfeirio at gymeriadau Dewin a Doti'r mudiad, yn cael ei lansio ar risiau'r Senedd ym Mae Caerdydd am 13:00 ddydd Mawrth.

Mae yna bwysau cyson ar gylchoedd meithrin i godi arian ac maen nhw'n ddibynnol iawn ar gefnogaeth gwirfoddolwyr.

Cynlluniau i ddatblygu

Ymhlith yr amcanion yn y ddogfen, bydd cynlluniau i:

  • Ehangu a datblygu gofal plant trwy'r cylchoedd meithrin ac ymlaen i addysg Gymraeg;
  • Lansio ' Academi', sef corff hyfforddi cenedlaethol, a datblygu cwmni 'Cam wrth Gam' ymhellach;
  • Cynnal seremoni wobrwyo i gydnabod llwyddiannau cylchoedd;
  • Lawnsio sianel Dewin a Doti ar YouTube;
  • Mabwysiadu cynllun 'Bodo' wrth gydweithio â chyrff fel Merched y Wawr, lle bydd gwirfoddolwr yn darllen stori a helpu i wireddu egwyddorion cyfoethogi iaith a throchi, a phontio'r cylch â'r gymuned.

Mae tua 550 o gylchoedd meithrin ar hyd a lled Cymru yn cynnig sesiynau gofal ac addysg yn ddyddiol i thua 12,000 o blant rhwng dwy a phump oed.

Yn ogystal, mae'r mudiad yn gofalu am dros 450 o gylchoedd Ti a Fi, sy'n rhoi cyfle i rieni a phlant sy'n iau nag oed ysgol i gymdeithasu a chwarae mewn awyrgylch anffurfiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfrannu at y drafodaeth

Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwenllian Lansdown Davies yn Brif Weithredwr y Mudiad Meithrin ers Medi 2014

Meddai'r Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

"Pwrpas y ddogfen 'Dewiniaith' yw cynnig cyfeiriad i waith pob un sydd ynghlwm â Mudiad Meithrin a chynnig arweiniad i'n staff cyflogedig. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu gweledigaeth strategol ar gyfer y 10 mlynedd nesaf ac mae'n ffrwyth gwaith cynllunio strategol gan dîm o staff y Mudiad.

"Gan ystyried pwysigrwydd cenedlaethol Mudiad Meithrin, a'r ffaith ein bod yn perthyn i bawb yng Nghymru, gwahoddir ymatebion gan unrhyw un sy'n dymuno cyfrannu sylwadau ar y cynnwys erbyn 20 Chwefror, 2015."

Ychwanegodd Rhiannon Lloyd, Cadeirydd Mudiad Meithrin:

"Ymfalchïwn yn y ffaith mai dyma ddechrau taith ieithyddol i nifer o blant o deuluoedd ble na siaredir y Gymraeg. Fel mudiad, byddem yn hynod falch o gael clywed barn pobl Cymru am gynnwys 'Dewiniaith', ac anogwn bawb i wneud hynny."

Straeon perthnasol