Jarman, Kenny Dalglish a Kylie

Cyhoeddwyd

Mae Geraint Jarman wedi bod nôl yn y stiwdio ac wedi cyhoeddi albwm newydd. Bu'r canwr poblogaidd yn trafod 'Dwyn yr hogyn nôl' ar raglen Huw Stephens ar C2 BBC Radio Cymru ar 19 Ionawr ac yn bwrw golwg nôl ar ei yrfa.

Beth wyt ti'n hoffi ei wneud pan dwyt ti ddim yn gweithio neu'n creu cerddoriaeth?

Rwy'n mwynhau coginio a gwylio pêl-droed os oes 'na gêm dda ar y teledu. Rwy'n falch bod Caerdydd wedi mynd yn ôl i wisgo glas. Er mai Caerdydd oeddwn i'n ddilyn pan yn iau mi nes i droi at Lerpwl pan 'naeth John Toshack symud yno yn y '70au. Roedd gen i ffrind ac roedd ei dad o'n self-made man ac roedd ganddo fo docynnau tymor felly ro'n i a'n ffrind yn cael cyfle i'w gweld yn eitha aml.

Mae dylanwad pêl-droed ar rai o dy ganeuon hefyd, fel Eilydd Na Ddefnyddwyd?

Ydi. Nes i sgwennu 'Kenny Dalglish' ar albwm 'Rhiniog' yn dilyn trychineb Hillsborough. Roedd Kenny Dalglish wedi mynd i bob c'nebrwng ac roedd o bron â thorri. Felly nes i sgwennu "Rwy'n teimlo fel Kenny Dalglish" a "be' 'di'r pwynt o fod yn manager y mis".

Roedd pêl-droed yn rhan fawr o'm mywyd i ac ro'n i'n chwarae yn y 'Cardiff and District League'. Roeddwn i hefyd yn chwarae frizbee lot, dwli chwarae frizbee. Dyna fersiwn Geraint Jarman o gadw'n ffit!

Ac mae gen ti gân am gymeriad eiconig arall ar yr albwm newydd - Kylie Minogue?

Oes. Mae 'Hiraeth am Kylie' yn eitha swreal. Cyflwr ydi o, pan 'da chi'n hiraethu a dyheu am ryw gyfnod o'ch bywyd - yn edrych nôl. Dwi'n cofio edrych nôl pan ro'n i'n gweithio efo Neil White ddiwedd yr 80au ac roedd llwyth o 'synths' newydd wedi dod mas.

Bob tro roeddwn i'n mynd i weithio gyda fo roedd o'n gwisgo crys-t Kylie! Roedd o'n gweithio yn 'Ponty Market' yn gwerthu carpedi ac roedd ganddo grys-t hefyd oedd yn dweud 'Frankie says go to Ponty Market'!

Roedd y gân wedi cael ei recordio yn y sesiwn ola', ac mae gen i rywbeth am y sesiwn ola' ar bob albwm. Roedd y bois yn chwarae yn dda iawn. Roedd o'n eitha modal ac ro'n i isio rhywbeth seicadelig fel 'The Doors'.

Disgrifiad o’r llun,
Mae un o ganeuon newydd Geraint wedi ei hysbrydoli gan Kylie Minogue

Mae dy ferched Hanna, Mared a Lisa yn canu lleisiau cefndir?

Ydyn. 'Da ni wedi bod yn gigio ers tro ac mae eu hyder yn tyfu. Mae'r genod yn amlygu eu hunain ar yr albwm yma. Nhw sy'n dweud wrtha i be' i 'neud nawr! Mae'n hollol wahanol i be' oeddwn i'n 'neud o'r blaen. Dwi'n ei fwynhau o lot, cael y teulu o gwmpas.

Hon ydi albwm rhif 16. Mae'n anodd meddwl am artist arall yn y Gymraeg sydd mor gynhyrchiol...

Y peth yw dwi'n sgwennu trwy'r amser. Dwi'n 64 nawr. Be' dwi'n licio fwya' ydi recordio caneuon. Mae'n grêt mod i'n dal i allu sgwennu a dwi'n sgwennu bob dydd. Dwi'n teimlo nawr tebyg i beth o'n i pan o'n i'n iau yn gigio.

Mae un arall o Gaerdydd ar yr albwm - y cerddor ifanc talentog, Gareth Bonello o 'The Gentle Good'?

Ydi, mae o ar bedwar trac. Ar un trac, fo a fi yn canu. Roeddwn i eisiau tipyn o intergration a dweud y gwir. Mae sawl aelod o'r band yn chwarae gydag o ar 'Luned yn y Cae' ac mae o'n cyfeilio ar y piano ar un trac gyda'r merched yn canu. Mae ei bresenoldeb o yn golygu bod 'na fwy o'i ddylanwad o ar yr albwm.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Gareth Bonello wedi bod yn cydweithio gyda Geraint Jarman ar 'Dwyn yr hogyn nôl'

Mae llun ohonot ti yn ifanc ar glawr yr albwm?

Roeddwn i mewn Milk Bar yn Y Bala yn 1967 ac roedd ganddyn nhw jukebox ffantastig 'na ac ar y jukebox roedd 'Maes B' gan Y Blew a'r flipside 'Beth sy'n dod rhyngom ni'. Roeddwn i'n chwarae hwnna trwy'r amser. Alcwyn Evans, mab Gwynfor, na'th dynnu'r llun. Nes i ffeindio'r llun mewn bocs sgidiau yn yr atig.

Dwi'n casglu rhai pethau fel picks gitar ond ddim lot. Stwff ydi gelyn pobl dyddia' yma. Mae pobl yn mynd yn depressed os nad ydyn nhw yn medru cael stwff.

Mae Frank Naughton (Stiwdios Tŷ Drwg), cynhyrchydd yr albwm, yn hoff iawn o gasglu hen bethau ac mae ganddo synthezisers o ddiwedd y 60au ac mae o'n chwarae un ar yr albwm.

Mi fydd 'na noson gyhoeddusrwydd i 'Dwyn yr hogyn nôl' yng nghanolfan y Chapter yng Nghaerdydd ar Ddydd Santes Dwynwen. Wyt ti wedi chwarae yno o'r blaen?

Do nôl tua 1981. Mi fyddwn ni yn perfformio yn yr un lle, i fyny'r grisiau yn y theatr. Hen ysgol Cantonian ydi'r Chapter a fanno aeth John Toshack i'r ysgol.

Doeddwn i ddim yn yr ysgol efo fo ond roeddwn i yn ffrindiau gyda Terry Yorath (cyn-gapten a rheolwr Cymru), roedd o yn yr un dosbarth â fi ac ro'n i'n mynd i'w weld o yn chwarae i Cardiff Boys.

Mi fydd gen ti gig arbennig ar y teledu fis nesa' hefyd. Pa mor anodd ydi dethol pa rai o'r hen ffefrynnau i'w chwarae?

Byddwn ni yn canu chwech o ganeuon newydd a chwech o'r golden oldies. Mae'n anodd dewis. Mae'n ddylestwydd i chwarae stwff cynnar i blesio'r gynulleidfa. Pan fues i yn gigio dros yr haf nes i sylwi mod i yn dal i hoffi y gân gynta' sgwennais i - 'Gobaith Mawr y Ganrif' a 'Crogi Llgoden' oddi ar 'Diwrnod i'r Brenin'.

Mi fydda i hefyd yn gigio nes 'mlaen yn y flwyddyn. Hedleinio yn Nolgellau ac mi fyddan ni yn chwarae ar faes y Steddfod yn Meifod ar y Dydd Gwener.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Geraint Jarman yn perfformio yr haf yma yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau