Bygythiad i hyd at 100 o swyddi yn ne Cymru

Cyhoeddwyd

Gall hyd at 100 o swyddi gael eu colli yn ffatri GE Aviation yn ne Cymru, yn dilyn gostyngiad yng ngweithgareddau'r cwmni.

Mae'r ffatri yn Nantgarw, Caerffili, yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar injans awyrennau, ond wedi derbyn llai o waith na'r disgwyl.

Dywedodd y cwmni eu bod nhw'n ystyried sawl dewis posib, gan gynnwys diswyddiadau gwirfoddol a gwneud newidiadau i batrymau gwaith a gweithio oriau ychwanegol.

Mae'r cwmni wedi dweud y byddan nhw'n cydweithio gyda'r undeb Unite dros yr wythnosau nesaf er mwyn penderfynu beth i'w wneud yn y dyfodol.