Myfyrwyr yn symud mewn i lety newydd Fferm Penglais

Gan Craig Duggan
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd disgwyl i ran gynta'r prosiect gael ei chwblhau cyn mis Medi'r llynedd

Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wnaeth gais i fyw yn llety newydd Fferm Penglais yn cael symud i mewn ddydd Mercher - bedwar mis ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd.

Yn wreiddiol, roedd disgwyl i ran gynta'r prosiect gael ei chwblhau cyn mis Medi'r llynedd - yn barod ar gyfer dechrau'r tymor.

Ond yn ôl y contractwyr, Balfour Beatty, oherwydd tywydd gwael ddechrau flwyddyn ddiwethaf bu oedi yn y gwaith a doedd dim modd cadw at yr amserlen.

Dywedodd y brifysgol bod yr oedi yn siomedig, ond eu bod yn gobeithio y byddai modd i fyfyrwyr symud i mewn ym mis Tachwedd y llynedd.

Doedd y llety ddim yn barod bryd hynny 'chwaith a chafwyd ymddiheuriad arall gan Balfour Beatty.

Ym mis Tachwedd rhoddodd y Brifysgol y neges yma i fyfyrwyr ar ei gwefan: "...derbyniodd y Brifysgol gadarnhad oddi wrth Balfour Beatty, y bydd y gwaith i gwblhau rhan gyntaf Fferm Penglais yn golygu y bydd modd i chi symud yno yn syth ar ôl eich arholiadau, rhwng 21-25 Ionawr 2015.

"Rydym yn siomedig nad yw Balfour Beatty wedi llwyddo i gwblhau'r gwaith yn unol â'r dyddiadau gwreiddiol a gynigwyd ganddynt."

'Gyda'r gorau yn y Deyrnas Gyfunol'

Yn rhan gynta'r datblygiad bydd lle ar gyfer 256 o fyfyrwyr yn Fferm Penglais - bydd lle i fil pan fydd y cyfan wedi'i gwblhau.

Dyma fydd llety drytaf y Brifysgol - yn ôl y wefan mae stiwdio yno yn costio £133 yr wythnos ac ystafell sengl en suite yn £120 yr wythnos.

Mae'r Brifysgol yn dweud bod yr ystafelloedd a'r llety yn gyffredinol o'r safon uchaf posib ac y bydd Fferm Penglais "gyda'r gorau sydd ar gael mewn unrhyw brifysgol yn y Deyrnas Gyfunol."

Er hyn, mae'n aneglur ar hyn o bryd faint yn union o fyfyrwyr fydd yn symud i'r llety newydd hanner ffordd trwy'r flwyddyn.

Does dim gorfodaeth - ym mis Medi cafwyd hyd i lety i'r rhai oedd wedi gobeithio byw yn Fferm Penglais mewn neuaddau eraill, ac mae'r Brifysgol yn rhoi'r dewis iddyn nhw i symud neu i aros lle maen nhw am weddill y flwyddyn.

Mae Balfour Beatty wedi derbyn cyfrifoldeb llwyr am yr oedi yn y gwaith - mae'r cwmni wedi talu iawndal i'r myfyrwyr gafodd eu heffeithio gan yr oedi, ac mae Prifysgol Aberystwyth wedi dweud y bydd y myfyrwyr hefyd yn cael gostyngiad o £35/wythnos am bob wythnos y gwnaethon nhw dreulio mewn llety amgen.

Bydd y myfyrwyr yn derbyn y gostyngiad ar ôl symud i'r llety newydd ym mis Ionawr 2015.