Cannoedd yn angladd cyn-aelod yr Awyrlu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Keith Ingham Nutbrown yng Nghartref Gofal Treflys yn Llandudno

Mae cannoedd o bobl wedi mynychu angladd cyn-aelod o'r Awyrlu fu farw heb unrhyw deulu.

Bu farw Keith Ingham Nutbrown, 83 oed o Lannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, yng Nghartref Gofal Treflys yn Llandudno.

Roedd Cymdeithas yr Awyrlu wedi apelio i bobl fynychu'r gwasanaeth yn Amlosgfa Caer ddydd Mawrth.

Dywedodd y Parchedig Ray Billingsley, oedd yn arwain y gwasanaeth, ei bod hi'n "galonogol" gweld cymaint o bobl wedi dod i'r digwyddiad.

Roedd aelodau o'r Awyrlu yn Y Fali, Ynys Môn wedi mynychu'r gwasanaeth, a chyn iddo gychwyn, mi wnaeth rhai o aelodau'r Awyrlu hedfan heibio uwchben yn eu hawyrennau.

Nid oes llawer o fanylion am fywyd Mr Ingham Nutbrown wedi dod i'r amlwg, heblaw ei fod wedi cwblhau ei gyfnod o wasanaeth cenedlaethol gyda'r Awyrlu yn Ceylon, sydd bellach yn cael ei adnabod fel Sri Lanka.