Cwest i farwolaeth bachgen oddi ar arfordir Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Adam Nash
Disgrifiad o’r llun,
Daeth teulu Isaac i wasanaeth coffa mewn eglwys yn Aberffraw ym mis Medi'r llynedd

Mae crwner Gogledd Orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones, wedi cofnodi achos o farwolaeth drwy anffawd mewn cwest i farwolaeth Isaac Nash.

Dywedodd Mr Jones fod y bachgen ymhob tebyg wedi boddi ger Aberffraw. Cafodd Isaac, 12, ei 'sgubo i'r môr, er gwaethaf ymdrechion aelodau ei deulu i'w achub.

Yn ôl y crwner, fe fydd yn ysgrifennu at Gyngor Ynys Môn yn dilyn y cwest i leisio ei bryderon am agweddau o ddiogelwch, a'r angen am arwyddion i rybuddio nofwyr yng ngheg yr afon ar y traeth.

Dywed y cyngor fod swyddogion mewn trafodaethau gyda thirfeddiannwyr i osod byrddau gwybodaeth arfordirol gerllaw.

Roedd Isaac ar wyliau gyda'i deulu o Huddersfield pan aeth i drafferthion ar draeth Aberffraw ar 29 Awst y llynedd.

Cafodd ei frawd Xander, 10, ei achub gan ei dad, ond cafodd Isaac ei sgubo i'r môr ac nid yw ei gorff wedi ei ddarganfod.

'Nofiwr cryf'

Dywedodd ei fam Zoe wrth y cwest fod ei mab yn nofiwr cryf oedd bron a bod yn nofiwr digon da i gystadlu, ac roedd wedi derbyn gwersi nofio ers ei fod yn dair oed.

Esboniodd fod ei meibion wedi bod yn neidio dros y tonnau cyn symud ar draws y traeth.

Dechreuodd un o deidiau'r bechgyn bryderu amdanyn nhw cyn dechrau gweiddi ar y bechgyn.

''Roeddwn yn gallu clywed fy mab Isaac yn gweiddi'', meddai ei dad, Adam Nash.

''Roedd hi'n fwy o sgrech o anobaith.''

Dywedodd Mr Nash ei fod wedi mynd i mewn i'r dŵr at ei fab arall a llwyddo i'w achub.

Roedd Xander yn cael trafferth anadlu meddai ei dad, gan ddweud fod ''y tonnau yn dod dros ei wyneb''.

Methodd tad Mr Nash ag achub Isaac, er ei ymdrechion.

Gosod arwyddion

Yn dilyn y cwest, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn: "Mae penderfyniadau ar y lefel priodol o arwyddion ar draethau, yn seiliedig ar asesiadau risg rheolaidd.

''Fodd bynnag, yn dilyn sylwadau gan y gymuned leol a'r Cyngor Cymuned, rydym ar hyn o bryd mewn trafodaethau gyda thirfeddiannwyr gyda'r bwriad o osod byrddau gwybodaeth arfordirol ger traeth Aberffraw.

''Rydym yn gobeithio bod mewn sefyllfa i osod yr arwyddion yma cyn gynted â phosib wedi cwblhau'r trafodaethau yma."

Mae cronfa goffa i Isaac eisoes wedi codi dros £80,000, gyda'i rieni yn gobeithio adeiladu parc sglefrolio er cof amdano.

Straeon perthnasol