Gorwelion: Gwahodd ceisiadau artistiaid

Cyhoeddwyd

Mae cynllun ar y cyd rhwng BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dechrau chwilio am 12 artist newydd wrth i'r prosiect symud ymlaen i'w ail flwyddyn.

Fe ddywed y BBC bod cynllun Gorwelion - sy'n ceisio canfod a meithrin talent newydd yng Nghymru - wedi bod yn llwyddiant yn ei flwyddyn gyntaf.

Bydd yr artistiaid llwyddiannus yn cael cyfle i ymddangos ar blatfformau a digwyddiadau ledled Cymru, ac yn ymddangos ar Radio Cymru a Radio Wales yn gyson drwy'r flwyddyn.

Dylai cerddorion a grwpiau sydd am gael eu cynnwys yn rhestr 2015 anfon recordiad o'u gwaith gwreiddiol a chwblhau ffurflen ar-lein.

Fe fydd panel o arbenigwyr o'r diwydiant cerddoriaeth yn dewis y 12 artist terfynol, ac mae manylion llawn y cynllun i'w weld ar wefan arbennig.

Disgrifiad o’r llun,
Plu - un o artistiaid Gorwelion 2014 - yn perfformio yn Tafwyl

Dywedodd Matthew Frederick o'r grwp Climbing Trees - un o'r grwpiau oedd yn rhan o Gorwelion 2014:

"Ry'n ni wedi caru bob munud o Gorwelion. Mae'r cynllun wedi rhoi'r cyfle i ni chwarae mewn llefydd unigryw iawn - fel Castell Talacharn - ac ennill cefnogwyr a ffrindiau newydd ar hyd y ffordd.

"Mae rhannu'r profiad gyda'r 11 artist arall dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn grêt, a ry'n ni wir y teimlo ein bod ni wedi tyfu fel band.

"Ym mis Ebrill, pan aiff artistiaid Gorwelion eu ffordd eu hunain, bydd yn debyg i adael yr ysgol. Ond, mae yna wastad fandiau newydd yn aros am eu tro nhw - felly mae'n amser cyffrous i fod yn rhan o Gorwelion, a'r sin gerddoriaeth."

'Cerddoriaeth newydd gorau'

Dywedodd Golygydd Rhaglenni BBC Radio Cymru, Betsan Powys: "Mae cerddoriaeth newydd wrth galon rhaglenni BBC Radio Cymru bob dydd, gyda chyflwynwyr fel Huw Stephens, Lisa Gwilym a Georgia Ruth hefyd yn chwarae rhan greiddiol yn y sin gerddoriaeth gyfoes.

"Gobeithio bydd prosiect Gorwelion 2015 yn gyfle i ni weld mwy o artistiaid Cymraeg, gyda'n cefnogaeth ni, yn llwyddo yng Nghymru ac yn rhyngwladol."

Ychwanegodd Lisa Matthews, Rheolwr Portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru:

"Yn ei flwyddyn gyntaf, mae cynllun Gorwelion wedi cael effaith sylweddol, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda BBC Cymru ar ein gweledigaeth i ddatblygu'r gerddoriaeth newydd gorau yng Nghymru."

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw 9 Chwefror a fe fydd y 12 llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ar 6 Ebrill ar BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru.